Bài 20. Hô hấp và các cơ quan hô hấp

Sách Giáo Khoa

Câu 4: Nhờ đâu mà nhà du hành vũ trụ, người lính cứu hỏa, người thợ lặn có thể hoạt động bình thường trong môi trường thiếu O2 (trong không gian vũ trụ, trong đám cháy, dưới đáy đại dương)?

Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 8 tháng 4 2017 lúc 21:54

Nhờ có thiết bị cung cấp O2 đảm bảo sự hô hấp bình thường mà nhà du hành vũ trụ, lính cứu hỏa, thợ lặn có thể hoạt động bình thường trong các môi trường thiếu 02.

Bình luận (0)
Hanh Nguyen
Hanh Nguyen 7 tháng 11 2018 lúc 5:28

nhờ đâu nhà du hành vũ trụ, người lính cứu hỏa, người thợ lặn có thể hoạt động trong môi trường thiếu O2 ( trong ko gian vũ trụ, thong đám cháy, dưới đáy đại dương).

Bình luận (0)
Hanh Nguyen
Hanh Nguyen 7 tháng 11 2018 lúc 5:29

Họ được tập huấn và đeo mặt nạ oxi chống độc

Bình luận (0)
Satoshi
Satoshi 7 tháng 11 2018 lúc 10:10

Nhờ có thiết bị cung cấp O2 đảm bảo sự hô hấp bình thường mà nhà du hành vũ trụ, lính cứu hỏa, thợ lặn có thể hoạt động bình thường trong các môi trường thiếu 02.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN