Lớp Giáp xác - Bài 22. Tôm sông

Sách Giáo Khoa

Câu 3: Ở nước ta và địa phương em, nhân dân đang nuôi và khai thác loài tôm nào làm thực phẩm và xuất khẩu?

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 5 tháng 4 2017 lúc 19:56

- Ở vùng biển: nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm... - Ở vùng đồng bằng: nhân dân thường nuôi tôm càng và tôm càng xanh.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 5 tháng 4 2017 lúc 20:52

Ở nước ta nhân dân thường nuôi và khai thác các loại tôm làm thực phẩm suất khẩu :

- Vùng ven biển : nhân dân nuôi các loại tôm như tôm sú , tôm hùm , ...

- Vùng đồng bằng : nhân dân thường nuôi các loại tôm như tôm càng hay tôm càng xanh.

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Hữu Phât
Trần Nguyễn Hữu Phât 5 tháng 4 2017 lúc 21:51

Câu 3: ở nước ta và địa phương em, nhân dân đang nuôi và khai thác loài tôm nào làm thực phẩm và xuất khẩu? trả lời: - Ở vùng biển: nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm... - Ở vùng đồng bằng: nhân dân thường nuôi tôm càng và tôm càng xanh.

Bình luận (0)
Anh Triêt
Anh Triêt 5 tháng 4 2017 lúc 22:02

- Ở vùng biển: nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm... - Ở vùng đồng bằng: nhân dân thường nuôi tôm càng và tôm càng xanh.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh 15 tháng 4 2017 lúc 11:13

- Ở vùng biển: nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm... - Ở vùng đồng bằng: nhân dân thường nuôi tôm càng và tôm càng xanh.

Bình luận (0)
Lê Thị Kim Chi
Lê Thị Kim Chi 26 tháng 11 2017 lúc 20:36

Ở nước ta, nhân dân thường nuôi và khai thác các loài tôm làm thực phẩm và xuất khẩu như sau :

- Ở vùng biển : nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm ...

- Ở vùng đồng bằng : nhân dân thường nuôi tôm càng và tôm càng xanh.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN