Ngành Giun đốt - Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Sách Giáo Khoa

Câu 3: Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em?

Doraemon
5 tháng 4 2017 lúc 19:53

- Giun đất cày xới đất làm cho đất tơi xốp, có vai trò quan trọng đối với cây trồng và cây cối trong tự nhiên. Chúng còn là thức ăn tốt cho các loại gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng). - Một số loài giun đốt biển (giun nhiều tơ, rọm, sá sùng...) là thức ăn cho một số động vật nước như cá. - Giun đỏ là thức ăn của cá cảnh. - Tuy nhiên, có một số loài như đỉa, vắt là vật kí sinh gây hại cho động vật.

Bình luận (0)
Linh Nguyễn
5 tháng 4 2017 lúc 20:07

*Lợi ích - Cày xới đất giúp đất tơi xốp, vai trò quan trọng đối với cây trồng và cây cối trong tự nhiên. - Là thức ăn tốt cho các loại gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng)

- Một số loài giun đốt biển (giun nhiều tơ, rọm, sá sùng...) là thức ăn cho một số động vật nước như cá. - Giun đỏ là thức ăn của cá cảnh. *Tác hại - một số loài kí sinh gây hại cho động vật .

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
15 tháng 4 2017 lúc 11:24

- Giun đất cày xới đất làm cho đất tơi xốp, có vai trò quan trọng đối với cây trồng và cây cối trong tự nhiên. Chúng còn là thức ăn tốt cho các loại gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng). - Một số loài giun đốt biển (giun nhiều tơ, rọm, sá sùng...) là thức ăn cho một số động vật nước như cá. - Giun đỏ là thức ăn của cá cảnh. - Tuy nhiên, có một số loài như đỉa, vắt là vật kí sinh gây hại cho động vật.

Bình luận (0)
Lê Thị Kim Chi
5 tháng 11 2017 lúc 21:52

C1: Nhận biết đại diện ngành giun đốt trong tự nhiên dựa vào đặc điểm cơ thể phân đốt.

C2: - Cơ thể phân đốt, đối xứng hai bên, có thể xoang. - Hệ tiêu hóa hình ống, phân hóa. - Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ trên thành cơ thể. - Hô hấp bằng da hay bằng mang.

Bình luận (1)
Lê Thị Kim Chi
5 tháng 11 2017 lúc 21:57

Vai trò thực tiễn của giun đốt là :

- Giun đốt cày xới đất làm đất tơi xốp, có vai trò quan trọng đối với cây trồng và cây cối trong tự nhiên. Chúng còn là thức ăn tốt cho các loại gia cẩm (gà, vịt, ngan, ngỗng).

- Một số loài giun đốt biển (giun nhiều tơ, rọm, sá sùng ...) là thức ăn cho một số động vật nước như cá.

- Giun đỏ là thức ăn của cá cảnh.

- Tuy nhiên, có một số loài như đỉa, vắt là vật kí sinh gây hại cho động vật.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN