Bài 4 : Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Sách Giáo Khoa

Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta?

FAIRY TAIL
1 tháng 4 2017 lúc 11:10

Nước ta có số dân đông, nguồn lao động dồi dào, phong phú. Hằng năm, nước ta có thêm khoảng 1,1 triệu người dân lao động nhưng chúng ta không thể giải quyết việc làm cho số dân hơn 1 triệu người này. Là 1 nước nông nghiệp, số dân thất nghiệp ở nước ta chủ yếu tập trung đông ở nông thôn. Người dân chỉ quen với công việc lao động nặng và rất hạn chế khả năng làm việc trí óc mà trong lúc này nền kinh tế của nước ta đang trên đà phát triển. Ở nông thôn, làm việc có tính chất mùa vụ, người dân chỉ làm việc đồng trong mấy tháng, những tháng còn lại thì nghỉ và không làm gì cả, mà họ lại không có nghề phụ nên số dân thất nghiệp trong thời gian này là rất nhiều. Một phần do nền kinh tế nước ta, cơ cấu kinh tế có phần chênh lệch. Vì vậy giải quyết việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta

Bình luận (0)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
3 tháng 4 2017 lúc 14:53

+ Còn nhiều người trong độ tuổi lao động thất nghiệp hoặc thiếu việc làm

Năm 2005:

- Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 5,3%

- Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn là 9,3%

+ Nguồn lao động là vốn quý của quốc gia, nếu không sử dụng hết sẽ vừa gây lãng phí, vừa gây khó khăn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, ổn đinh xã hội

Bình luận (0)
Thư Soobin
18 tháng 11 2017 lúc 18:58

Giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta vì

- Nước ta có nguồn lao động dồi dào và tăng nhanh

- Lực lượng lao động còn hạn chế về thể lực và trình độ chuyên môn

- Kinh tế chậm phát triển

+ Ở nông thôn: thiếu việc làm (thời gian rỗi 22.3%)

+ Ở thành thị: thất nghiệp 6%

- Phân bố lao động không đồng đều

Bình luận (0)
do ngoc hoan
14 tháng 11 2018 lúc 21:34

*NGUYÊN NHÂN

dân số tăng nhanh kinh tế chậm phát triển

đặc điểm sản xuất theo vụ mùa

nghề phụ kém phát triên (trồng lúa)

trình độ còn hạn chế

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
1 tháng 4 2017 lúc 10:03

Nước ta có số dân đông, nguồn lao động dồi dào, phong phú. Hằng năm, nước ta có thêm khoảng 1,1 triệu người dân lao động nhưng chúng ta không thể giải quyết việc làm cho số dân hơn 1 triệu người này. Là 1 nước nông nghiệp, số dân thất nghiệp ở nước ta chủ yếu tập trung đông ở nông thôn. Người dân chỉ quen với công việc lao động nặng và rất hạn chế khả năng làm việc trí óc mà trong lúc này nền kinh tế của nước ta đang trên đà phát triển. Ở nông thôn, làm việc có tính chất mùa vụ, người dân chỉ làm việc đồng trong mấy tháng, những tháng còn lại thì nghỉ và không làm gì cả, mà họ lại không có nghề phụ nên số dân thất nghiệp trong thời gian này là rất nhiều. Một phần do nền kinh tế nước ta, cơ cấu kinh tế có phần chênh lệch. Vì vậy giải quyết việc làm đang là vấn đề gay gắt ở nước ta

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN