Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Hiếu

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m. ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\)= 0,64\(\mu\)m. Bề rộng trường giao thoa là 12 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là

A.15.

B.16.

C.17.

D.18.

ongtho
ongtho Giáo viên 1 tháng 2 2016 lúc 17:04

\( i = \frac{\lambda D}{a}= 0,64 mm.\)

Số vân tối quan sát được trên màn là 

\(N_t = 2.[\frac{L}{2i}+0,5]=2.9=18.\)

Bình luận (0)
Dangtheanh
Dangtheanh 4 tháng 2 2016 lúc 19:47

d

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN