Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Hiếu

Thí nghiệm giao thoa khe Y - âng, hai khe cách nhau 0,8 mm, màn cách hai khe 2,4 m, ánh sáng làm thí nghiệm có \(\lambda\) = 0,64 \(\mu\) m. Bề rộng của vùng giao thoa trường là 4,8 cm. Số vân sáng trên màn là

A.25.

B.24.

C.26.

D.23.

ongtho
1 tháng 2 2016 lúc 17:04

\(i =\frac{\lambda D}{a} =\frac{0,64.2,4}{0,8}=1,92mm. \)

Số vân sáng trên màn là 

\(N_s= 2.[\frac{L}{2.i}]+1=2.[\frac{4,8.10^{-2}}{2.1,92.10^{-3}}]+1 = 25.\)

Bình luận (0)
Dangtheanh
4 tháng 2 2016 lúc 19:47

a

Bình luận (1)
Big Master (Trọng Tài)
21 tháng 6 2016 lúc 11:21

 \(i=\frac{\lambda D}{a}=\frac{0.64.10^{-3}.2400}{0.8}=1.92mm\) 

Ta có \(L=ni\Leftrightarrow48=n.1,92\Leftrightarrow n=\frac{48}{1,92}=25\)

số vân sáng = n+1 (1 là vân sáng trung tâm) =25+1 = 26

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN