Đại số lớp 8

Trần T. Mỹ Duyên

Câu 1: Một ô tô chuyển động đều trên 1 quãng đường gồm 1 đoạn đường bằng và 1 đoạn đường dốc.Vận tốc trên đoạn đường bằng gấp đôi trên đoạn đường dốc, biết rằng ô tô đi 10km trên đoạn đường bằng hết 12 phút .Đoạn đường lên dốc ngắn hơn đoạn đường bằng là 100 km và thời gian ô tô đó đi cả quãng đường là 2h18' . Tính quãng đường ô tô đã đi.

Câu 2: Một cano xuôi 1 dòng sông hết 2h30' và ngược dòng hết 3h15'. Tìm vận tốc riêng của cano biết rawbgf 1 đám bèo thả trên dòng sông 15' trôi đc 750m.

Đặng Yến Linh
Đặng Yến Linh 22 tháng 3 2017 lúc 17:58

mk nghĩ bn sai số liệu, k có dốc nào > 100km?

Bình luận (3)
Bao Anh Tran
Bao Anh Tran 22 tháng 3 2017 lúc 20:12

M bt cách làm chưa cu chỉ t vs Duyên

Bình luận (0)
Không Tên
Không Tên 23 tháng 3 2017 lúc 21:05

Câu 2:

thời gian đi xuôi dòng của ca nô là 2,5 h

thời gian đi ngược dòng của ca nô là 3,25 h

vdòng sông=vbèo=\(\dfrac{\dfrac{750}{1000}}{\dfrac{15}{60}}=3\)(km/h)

gọi x là vận tốc riêng của ca nô đi xuôi dòng(x>0)

theo đề bài, ta có phương trình:

\(2,5.\left(x+3\right)=3,25.\left(x-3\right)\)

\(\Leftrightarrow2,5x+7,5=3,25x-9,75\\ \Leftrightarrow17,25=0,75x\\ \Leftrightarrow x=23\)

kiểm tra xem x=23 thỏa mãn các điều kiện của ẩn. Vậy vận tốc riêng của ca nô là 23km/h

Bình luận (0)
Không Tên
Không Tên 23 tháng 3 2017 lúc 21:15

vận tốc của ô tô trên quãng đường bằng là:

\(\dfrac{10}{\dfrac{12}{60}}=50\left(km\text{/}h\right)\)

vận tốc của ô tô trên đoạn đường dốc là 50.2=100(km/h)

gọi t là thời gian của ô tô khi đi trên đoạn đường bằng (t>o)

theo đề bài, ta có phương trình:

\(50x-100.2,3=100\Leftrightarrow50x=330\\ \Leftrightarrow x=6,6\left(h\right)\)

quãng đường ô tô đã đi là:

\(50.6,6+100.2,3=560\left(km\right)\)

vậy quãng đường ô tô đã đi là 560km

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN