Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Hiếu

Thực hiện thí nghiệm Y - âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam, ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì 

A.khoảng vân giảm xuống.

B.khoảng vân tăng thêm.

C.khoảng vân không đổi.

D.vị trí vân trung thâm thay đổi.

ongtho
ongtho Giáo viên 25 tháng 1 2016 lúc 16:08

\(i = \frac{\lambda D}{a}.\)

Thay \(\lambda_{lam}\) bằng \(\lambda_{đỏ}\) 

\(\lambda_{đỏ}>\lambda_{lam}\), giữ nguyên D, a => \(i \uparrow\).

Bình luận (0)
Sky SơnTùng
Sky SơnTùng 25 tháng 1 2016 lúc 19:39
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN