Ôn tập ngữ văn lớp 7

IOI

Thế nào là luận điểm ? Luận cứ ? Lập luận?

Lâm Sĩ Tân
Lâm Sĩ Tân 24 tháng 2 2017 lúc 20:04

Luận điểm là tư tưởng, quan điểm của người viết đối với vấn đề nghị luận (luậnđề) trong bài văn, được thể hiện dưới hình thức những câu văn có tính chất khẳng định hay phủ định. 2. Để đạt được mục đích nghị luận, bày tỏ tư tưởng, quan điểmcủa người tạo lập văn bản, bài văn nghị luận nhất thiết phải có luận điểm.

Bình luận (1)
‿✿иɢυуễи➻❥αиɢєя✿‿
‿✿иɢυуễи➻❥αиɢєя✿‿ 24 tháng 2 2017 lúc 20:06

@IOI

- Luận điểm là tư tưởng, quan điểm của người viết đối với vấn đề nghị luận(luận đề) trong bài văn, được thể hiện dưới hình thức những câu văn có tính chất khẳng định hay phủ định. 2. Để đạt được mục đích nghị luận, bày tỏ tư tưởng, quan điểm của người tạo lập văn bản, bài văn nghị luận nhất thiết phải có luận điểm.

- Luận cứ : là những lý lẽ và được dùng để thuyết minh cho luận điểm.

- Lập luận là nêu lên những ý kiến của mình về một vấn đề nhất định bằng cách dựa vào các sự thật đáng tin cậy và các lý lẽ xác đáng.

Bình luận (1)
Nguyễn Huyền Phương
Nguyễn Huyền Phương 24 tháng 2 2017 lúc 20:08

* Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng , quan điểm trong bài văn nghị luận .

* Luận cứ là những lí lẽ , dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm , dẫn đến luận điểm như là kết luận của những lí lẽ và dẫn chứng đó . Luận cứ trả lời các câu hỏi : Vì sao phải nêu ra luận điểm ? Nêu ra để làm gì ? Luận điểm ấy có đáng tin cậy không ?

* Lập luận là cách lựa chọn , sắp xếp , trình bày luận cứ sao cho chúng làm cơ sở vững chắc cho luận điểm .

Chúc bạn học tốt !

Bình luận (5)
Phương Thảo
Phương Thảo 24 tháng 2 2017 lúc 20:08

Luận điểm là ý kiến thể hiện quan điểm của người viết được nêu ra dưới hình thức câu khẳng định ( hoặc phủ định ) , được diễn đạt sáng tỏ , dễ hiểu và nhất quán .

Luận cứ là lí lẽ , dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm . Luận cứ phải chân thật , đúng đắn , tiêu biểu thì mới khiến cho luận điểm có sức thuyết phục .

Lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến ( làm rõ ) luận điểm . Lập luận phải chặt chẽ , hợp lí thì bài văn mới có sức thuyết phục .

Bình luận (0)
Lê Thị Hương Giang
Lê Thị Hương Giang 26 tháng 1 2018 lúc 20:29

Theo mik hiểu thì như thế này :

Nếu bạn thích học toán hình thì bạn có thể coi

luận điểm là : kết luận

luận cứ là : giả thiết

lập luận là : phần giải từ giả thiết ra kết luận ( là bài chứng minh đấy ) nhưng dài hơn .

Bình luận (2)
Cute Loan
Cute Loan 22 tháng 1 2019 lúc 20:37

Luận điểm: là ý kiến thể hiện quan điểm của người viết, được nêu ra dưới hình thức câu khẳng định (hoặc phủ định ),được diễn dật sáng tỏ ,dễ hiểu và nhất quán.

Luận cứ: là lí lẽ ,dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm.Luận cứ phải chân thật, đúng đắn, tiêu biểu thi mới khiến cho luận điểm có sức thuyết phục.

Lập luận: là cách nêu luận cứ để dẫn đến (làm rõ )luận điểm.Lập luận phải chặt chẽ,hợp lí thì bài văn mới có sức thuyết phục

Bình luận (0)
Last Tomb
Last Tomb 12 tháng 3 2019 lúc 21:37

- Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng,quan điểm trong một bài văn nghị luận.

- Luận cứ là những lí lẽ,dẫn chứng làm cơ sở cho luận điểm,dẫn đến luận điểm như là kết luận của những lí lẽ và dẫn chứng đó.Luận cứ trả lời các câu hỏi:Vì sao phải nêu ra luận điểm?Nêu ra để làm gì?Luận điểm ấy có đáng tin cậy không ?

- Lập luận là cách lựa chọn,sắp xếp,trình bày luận cứ sao cho chúng làm cơ sở vững chắc cho luận điểm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN