Đỗ Ngọc Hải
16 tháng 8 2015 lúc 14:04

Ta có:

(x-1)(x-3)(x-4)(x-6)+9=(x2-7x+6)(x2-7x+12)+9 

Đặt x2-7x+6=y

<=>y(y+6)+9=y2+6y+9=(y+3)2 lớn hơn hoặc bàng 0

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN