Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Minh Ole - Toán lớp 12

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là một tam giác vuông tại A, BC =2a, góc ABC=60 độ. Gọi M là trung điểm BC. Biết SA=SB=SM=\(\frac{a\sqrt{39}}{3}\) . Khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC) là?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.