Kiều Đông Du

Một đoạn phân tử ADN có tổng số 150 chu kì xoắn và addenin chiếm 20% tổng số nucleotit. Tổng số liên kết hidro của đoạn ADN này là

A. 3000

B. 3100

C. 3600

D. 3900

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 10 2017 lúc 5:30

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hồng Ngọc
Xem chi tiết
phopho
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
phopho
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Thời Nông
Xem chi tiết
Leo Chanh
Xem chi tiết
Duy Phan Hoàng Quang
Xem chi tiết
Bò Bé
Xem chi tiết