Trịnh Thị Kim Chi

Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình

A. Lao động sản xuất hàng hóa vì cuộc sống của con người

B. Phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hóa và của các hình thái giá trị

C. Phát triển nhanh chóng nền sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu của con người

D. Trao đổi hàng hóa và các hình thái giá trị

Lê Thị Quyên
19 tháng 4 2019 lúc 18:29

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hóa và các hình thái giá trị là xuất hiện

A. Thị trường

B. Hàng hóa

C. Tiền tệ

D. Kinh tế

Trịnh Thị Kim Chi

Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường và bán được, khi đó chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó được xã hội chấp nhận, giá trị của hàng hóa được thực hiện, lúc này thị trường đã thực hiện chức năng

A. thực hiện. 

B. điều tiết. 

C. thông tin.

D. trao đổi.

Trịnh Thị Kim Chi

Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường và bán được, khi đó chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó được xã hội chấp nhận, giá trị của hàng hóa được thực hiện, lúc này thị trường đã thực hiện chức năng gì ?

A. Chức năng điều tiết sản xuất và tiêu dùng.

B. Chức năng thông tin.

C. Chức năng thực hiện.

D. Chức năng trao đổi.

Trịnh Thị Kim Chi

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, giá cả và nhu cầu của người tiêu dùng

A. Tỉ lệ thuận

B. Tỉ lệ nghịch

C. Bằng nhau

D. Tương đương nhau

Dương Nguyễn

Câu 1: Tiền tệ là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm …………  cho tất cả các hàng hóa trong quá trình trao đổi, mua bán.

A. Giá trị trao đổi                                                  B. Thước đo giá trị

C. Phương tiện thanh toán                                   D. Vật ngang giá chung

Câu 2:.........................  hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất  hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

A. Giá trị                        B. Giá trị  trao đổi         C. Giá cả                        D. Giá trị sử dụng

Câu 3: Thị trường bao gồm các nhân tố cơ bản nào?

A. Cung –  cầu, giá cả, tiền tệ                              B. Hàng hóa, tiền tệ, chợ, siêu thị

C. Hàng hóa, tiền tệ, giá cả, giá trị                      D. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán

Câu 4: Giá cả hàng hóa trên thị trường nước ta liên tục tăng do nguyên nhân nào?

A. Đầu cơ, tích trữ hàng hóa                                B. Lạm phát tiền tệ

C. Thiên tai, bão, lụt                                             D. Những cơn sốt hàng hóa ảo

Trịnh Thị Kim Chi

Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa gọi là gì?

A. Giá trị hàng hóa. 

B. Thời gian lao động cá nhân.

C. Thời gian lao động xã hội cần thiết.  

D. Thời gian lao động cá biệt.

Trịnh Thị Kim Chi

A. vay vốn ưu đãi.                                       

B. hợp lí hoá sản xuất, thực hành tiết kiệm.                                  

Trịnh Thị Kim Chi

A. cải tiến khoa học kĩ thuật.                      

B. đào tạo gián điệp kinh tế.