Trịnh Thị Kim Chi

Tiền tệ xuất hiện là kết quả của quá trình

A. Lao động sản xuất hàng hóa vì cuộc sống của con người

B. Phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hóa và của các hình thái giá trị

C. Phát triển nhanh chóng nền sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu của con người

D. Trao đổi hàng hóa và các hình thái giá trị

Lê Thị Quyên
19 tháng 4 2019 lúc 18:29

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Kết quả của quá trình phát triển lâu dài của sản xuất, trao đổi hàng hóa và các hình thái giá trị là xuất hiện

A. Thị trường

B. Hàng hóa

C. Tiền tệ

D. Kinh tế

Trịnh Thị Kim Chi

Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường và bán được, khi đó chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó được xã hội chấp nhận, giá trị của hàng hóa được thực hiện, lúc này thị trường đã thực hiện chức năng

A. thực hiện. 

B. điều tiết. 

C. thông tin.

D. trao đổi.

Trịnh Thị Kim Chi

Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường và bán được, khi đó chi phí để sản xuất ra hàng hóa đó được xã hội chấp nhận, giá trị của hàng hóa được thực hiện, lúc này thị trường đã thực hiện chức năng gì ?

A. Chức năng điều tiết sản xuất và tiêu dùng.

B. Chức năng thông tin.

C. Chức năng thực hiện.

D. Chức năng trao đổi.

Trịnh Thị Kim Chi

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, giá cả và nhu cầu của người tiêu dùng

A. Tỉ lệ thuận

B. Tỉ lệ nghịch

C. Bằng nhau

D. Tương đương nhau

Trịnh Thị Kim Chi

Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa gọi là gì?

A. Giá trị hàng hóa. 

B. Thời gian lao động cá nhân.

C. Thời gian lao động xã hội cần thiết.  

D. Thời gian lao động cá biệt.

Trịnh Thị Kim Chi

Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào?

A. Quy luật kinh tế.

B. Quy luật cạnh tranh.

C. Quy luật cung cầu.

D. Quy luật giá trị.

Trịnh Thị Kim Chi

Muốn cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa, đòi hỏi người sản xuất phải

A. vay vốn ưu đãi.                                       

B. hợp lí hoá sản xuất, thực hành tiết kiệm.                                  

C. sản xuất một loại hàng hoá.

D. nâng cao uy tín cá nhân.

Trịnh Thị Kim Chi

Muốn cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa, đòi hỏi người sản xuất phải:

A. cải tiến khoa học kĩ thuật.                      

B. đào tạo gián điệp kinh tế.                       

C. nâng cao uy tín cá nhân.   

D. vay vốn ưu đãi.

Trịnh Thị Kim Chi

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường so với giá trị hàng hóa trong sản xuất sẽ

A. Thấp hơn

B. Cao hơn

C. Bằng nhau

D. Tương đương

Trịnh Thị Kim Chi

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung nhỏ hơn cầu thì giá cả thị trường so với giá trị hàng hóa trong sản xuất sẽ

A. Thấp hơn

B. Cao hơn

C. Bằng nhau

D. Tương đương

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN