Trịnh Thị Kim Chi

Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi số gà của bác B có bao nhiêu con gà là hàng hóa?

A. 5 con

B. 20 con

C. 15 con

D. 3 con

Lê Thị Quyên
8 tháng 10 2018 lúc 8:23

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi số gà của bác B có bao nhiêu con gà là hàng hóa?

A. 5 con

B. 20 con.

C. 15 con.

D. 3 con.

Trịnh Thị Kim Chi

Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi số gà của bác B có bao nhiêu con gà là hàng hóa?

A. 5 con 

C. 15 con. 20 con

C. 15 con

D. 3 con

Trịnh Thị Kim Chi

Bác B nuôi được 20 con gà. Bác để ăn 3 con, cho con gái 2 con. Số còn lại bác mang bán. Hỏi số gà của bác B có bao nhiêu con gà là hàng hóa?

A. 5 con 

B. 20 con

C. 15 con

D. 3 con

Trịnh Thị Kim Chi

Bà M có 4 con gà, dạo này nhà bà hết gạo ăn nên bà mang đổi cho chị Đ để lấy 5 yến gạo. Con gái bà thắc mắc không biết bà dựa vào cơ sở nào dưới đây để trao đổi hàng hoá như vậy?

A. cân nặng của gà và gạo bằng nhau.

B. Giá trị sử dụng của gà và gạo như nhau.

C. Chất lượng gà tương đương với chất lượng gạo.

D. Giá trị hàng hoá của gà và gạo ngang nhau.

Trịnh Thị Kim Chi

Bác A trồng được một vườn nho sạch, do ăn không hết nên đã mang 2kg nho sang đổi lấy 10 quả trứng gà của nhà cô hàng xóm. Theo em, nho có thể trao đổi lấy trứng gà là do chúng có

A. chất lượng và giá trị như nhau.

B. giá trị sử dụng và mẫu mã giống nhau.

C. thời gian lao động xã hội cần thiết bằng nhau.

D. chất lượng và giá trị như nhau.

Trịnh Thị Kim Chi

Ông A có 2 người con, một trai và một gái. Người con trai đã có việc làm ổn định, cô con gái đang chuẩn bị thi đại học. Ông A cho rằng con gái không cần học nhiều, nên ông không đồng ý cho con gái thi đại học mà bắt ở nhà lấy chồng. Theo em, ông A đã

A. vi phạm quyền được tham gia vào đời sống xã hội của công dân

B. vi phạm quyền tự do của công dân

C. vi phạm quyền bình đẳng nam nữ của công dân

D. vi phạm quyền được chăm sóc sức khỏe của công dân

Trịnh Thị Kim Chi

Vợ chồng anh K lấy nhau đã 5 năm và sinh được hai con gái. Do trọng con trai nên anh K bắt vợ phải sinh đến khi có con trai mới thôi. Vợ anh K không đồng ý sinh tiếp vì hai con rồi. Để phù hợp với chính sách dân số, em đồng ý với ý kiến nào sau đây?

A. Đồng ý với ý kiến của anh K

B. Đồng ý với ý kiến của chị vợ để nuôi dạy con cho tốt

C. Hỏi người thân để quyết định có sinh con nữa hay không

D. Chỉ sinh thêm một lần nữa rồi dừng lại