Trịnh Thị Kim Chi

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động trong nghành May mặc?

A. Máy may.

B. Vải.

C. Thợ may.

D. Chỉ.

Lê Thị Quyên
14 tháng 4 2018 lúc 9:54

Đáp án: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động trong nghành May mặc?

A. Máy may.

B. Vải.

C. Thợ may

D. Chỉ.

Trịnh Thị Kim Chi

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động trong nghành Xây dựng?

A. Xi măng

 C. Cái bay.. Thợ xây.

C. Cái bay.

 D. Giàn giáo.

Trịnh Thị Kim Chi

A. Công cụ lao động.                                   

Trịnh Thị Kim Chi

yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động?

A. Không khí

B. Sợi để dệt vải

C. Máy cày

D. Vật liệu xây dựng

Trịnh Thị Kim Chi

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động?

A. Không khí

B. Sợi để dệt vải

C. Máy cày

D. Vật liệu xây dựng

Trịnh Thị Kim Chi

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động?

A. Không khí

B. Sợi để dệt vải


 

C. Máy cày

D. Vật liệu xây dựng

Trịnh Thị Kim Chi

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây quan trọng nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của sản xuất.

B. Công cụ lao động.

C. Hệ thống bình chứa của sản xuất.

D. Cơ sở vật chất.

Trịnh Thị Kim Chi

A. Kết cấu hạ tầng của sản xuất.                 

Trịnh Thị Kim Chi

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây quan trọng nhất?

A. Kết cấu hạ tầng của sản xuất.

B. Công cụ lao động.

C. Hệ thống bình chứa của sản xuất.

D. Cơ sở vật chất.