Kiều Đông Du

Phương thức dinh dưỡng của nấm mốc là

A. tự dưỡng

B. dị dưỡng hoại sinh

C. dị dưỡng kí sinh

D. dị dưỡng cộng sinh

Đỗ Khánh Chi
2 tháng 8 2019 lúc 4:08

Đáp án: B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Căn cứ vào nguồn năng lượng, nguồn cacbon, vi sinh vật quang tự dưỡng khác với sinh vật hóa dị dưỡng ở chỗ nào?

Kiều Đông Du

Vi sinh vật sau đây có lối sống dị dưỡng là

A. Vi khuẩn chứa diệp lục

B. Tảo đơn bào

C. Vi khuẩn lam.

D. Nấm.

Kiều Đông Du

Cho các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

I. Dựa vào nhu cầu của vi sinh vật đối với nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu, người ta phân chia vi sinh vật làm 4 nhóm sau: quang tự dưỡng; hóa tự dưỡng; quang dị dưỡng và hóa dị dưỡng.

II. Quá trình oxi hoá các chất hữu cơ mà chất nhận điện tử cuối cùng là ôxi, được gọi là hô hấp hiếu khí.

III. Lợi dụng vi khuẩn axetic để làm dưa chua, giúp bảo quản rau quả được lâu dài hơn.

IV. Muối dưa cải chua ở gia đình là vận dụng quá trình nuôi cấy vi sinh vật không liên tục.

A. 1

B. 2

C. 3

D.4