NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

nguyễn thị phương

câu hỏi : Tính các hằng số cân bằng Kx ,Kc ,Kp của phản ứng: H2  + I2 -> 2HI ,biết rằng khi cân bằng đạt được 450 độ C  thì phần mol của HI và I2 tương ứng là 0,523 và 0,466.

20140452
20140452 7 tháng 5 2016 lúc 16:51

NHIỆT ĐỘNG HÓA HỌC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN