Nguyễn Văn Nam

ở 46*C,áp suất hơi bão hòa của chất A dạng lỏng là 50mmHg,của chất A dạng rắn là 49,5 mmHgở 45*C,,áp suất hơi bão hòa của chất A lỏng lớn hơn của A rắn là 1mmHg.tính nhiệt độ nóng chảy,nhiệt nóng chảy,nhiệt thăng hoa của chất A biết nhiệt hhoas hơi là 9kcal/mol

xem thể tích riêng của A ở dnagj rắn và lỏng là xấp xỉ nhau

Nguyễn Công Tỉnh
Nguyễn Công Tỉnh 30 tháng 9 2018 lúc 18:22

Mũi tên màu đen và màu đỏ để thế hiện đọc từ dưới lên trên trong bức tranh

HÓA LÝ

HÓA LÝ

HÓA LÝ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN