Nguyen Hai Anh

Hòa tan 8,4 g Fe = dung dịch HCl 14,6%

a,Tính thể tích khí H2 thu dc ở đktc

b,Tính khối lượng axit cần dùng

c,Tính nồng độ % của dung dịch sau phản ứng

Các bạn giúp mk nha,mai mk thi rui, THANKS các bạn nhiều!!!!!!!!!!!

Xóa Câu Hỏi Cũ
Xóa Câu Hỏi Cũ 20 tháng 11 2018 lúc 20:40

Xóa câu hỏi cũ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm a mol Mg và 2a mol Fe trong 200 gam dung dịch chứa NaNO3 5,1% và HCl 14,6%, thu được dung dịch Y và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O, NO và H2 (trong đó H2 chiếm 20% thể tích của Z). Y hòa tan được tối đa 1,92 gam Cu. Mặt khác, cho Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 115,88 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong Y là

A. 4,11%.

B. 4,56%.

C. 3,19%.

D. 3,65%.

Nguyễn Hoàng Nam

Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là

A. 2,80 lít  

B. 1,68 lít   

C. 4,48 lít   

D. 3,92 lít

lam nguyễn lê nhật

1.Cho 8 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe  tác dụng với dung dịch HCl dư  tạo thành 1,68 lít khí    H2 thoát ra ở đktc  . Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?

2.Cho hỗn hợp gồm Ag và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 dư  tạo thành 6,72 lít khí H2 thoát ra ở đktc và 4,6 g chất rắn không tan  . Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?

3.Cho 11 gam hỗn hợp gồm Al và Fe  tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 2M tạo thành 8,96 lít khí H2 thoát ra ở đktc  .

a)Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?

b)Tính thể tích dung dịch HCl đã tham gia phản ứng ?

4.  Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl  14,6% .Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,5 gam muối khan

a)Tính % về khối lượng của từng chất  có trong hỗn hợp ?

b)Tính khối lượng dung dịch HCl đã tham gia phản ứng ?

c)Tính nồng độ phần trăm của muối tạo thành sau phản ứng ?

5.  Cho 19,46 gam hỗn hợp gồm Mg , Al và Zn trong đó khối lượng của Magie bằng khối lượng của nhôm  tác dụng với dung dịch HCl 2M  tạo thành 16, 352 lít khí H2 thoát ra ở đktc  .

a)Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?

      b)Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biets người ta dùng dư 10% so với lý thuyết ?

6.  Hòa tan 13,3 gam hỗn hợp NaCl và KCl vào nước thu được 500 gam dung dịch A Lấy 1/10 dung dịch A cho phản ứng với AgNO3 tạo thành 2,87 gam kết tủa

a)Tính % về khối lượng của mỗi muối  có trong hỗn hợp ?

      b)Tính C% các muối có trong dung dịch A

7.  Dẫn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CH4 , C2H4 qua bình Brom dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch Brom tăng 5,6 gam . Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có trong hỗn hợp ?

8.  Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CH4 , C2H4 và C2H2 qua bình Brom dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch Brom tăng 5,4 gam . Khí thoát ra khỏi bình được đốt cháy hoàn toàn thu được 2,2 gam CO2 . Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có trong hỗn hợp ?

9.  Chia  26 gam hỗn hợp khí gồm CH4 , C2H6 và C2H4 làm 2 phần bằng nhau

–   Phần 1 : Đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6 gam CO2

–   Phần 2 : Cho lội qua bình đựng d/dịch brom dư thấy có 48 gam brom tham gia phản ứng

Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có trong hỗn hợp ?

10.  Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp của Mg và MgO bằng dung dịch HCl . Dung dịch  thu được cho tác dụng với với dung dịch NaOH dư . Lọc lấy kết tủa rửa sạch rồi nung ở nhiệt độ cao cho đến khi khối lượng không đổi thu được 14 gam chất rắn

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN