Chương III - Dòng điện xoay chiều

trần thị phương thảo

vecto cảm ứng từ tạo bởi dòng điện xoay chiều ba pha ( chạy qua 3 cuộn dây đặt lệch nhau 120 độ trên một stato của động cơ không đồng bộ 3 pha ) tại tâm của vòng tròn không có đặc điểm nào sau đây

A.quay quanh tâm vòng tròn

B.quay với tần số bằng 3 lần số của dòng điện 3 pha 

C.có độ lớn không đổi

D.có độ lớn phụ thuộc biên độ của các cường độ dòng điện qua mỗi cuộn dây

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 15 tháng 4 2015 lúc 23:32

Đáp án B là sai vì tốc độ quay của véc tơ cảm ứng từ bằng tần số dòng điện.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Good At Math

41. Trong cách mắc dòng điện xoay chiều ba pha đối xứng theo hình tam giác, phát biểu nào sau đây là không đúng?A. Dòng điện trong mỗi pha bằng dòng điện trong mỗi dây pha.B. Hiệu điện thế giữa hai đầu một pha bằng hiệu điện thế giữa hai dây pha.C. Công suất tiêu thụ trên mỗi pha đều bằng nhau.D. Công suất của ba pha bằng ba lần công suất mỗi pha.42. Khi truyền tải điện năng của dòng điện xoay chiều ba pha đi xa ta phải dùng ít nhất là bao nhiêu dây dẫn?A. Hai dây dẫn. B. Ba dây dẫn. C. Bốn dây dẫn. D. Sáu dây dẫn.43. Một động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động bình thường khi hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mỗi cuộn dây là 220V. Trong khi đó chỉ có một mạng điện xoay chiều ba pha do một máy phát ba pha tạo ra, suất điện động hiệu dụng ở mỗi pha là 127V. Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây?A. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao.B. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo tam giác.C. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao.D. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình tam giác.44. Chọn câu Đúng.A. Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo ra từ trường quay.B. Rôto của động cơ không đồng bộ ba pha quay với tốc độ góc của từ trường.C. Từ trường quay luôn thay đổi cả hướng và trị số.D. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và momen cản.45.Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?A. Hai bộ phận chính của động cơ là rôto và stato. B. Bộ phận tạo ra từ trường quay là státo.C. Nguyên tắc hoạt động của động cơ là dựa trên hiện tượng điện từ.D. Có thể chế tạo động cơ không đồng bộ ba pha với công suất lớn.46. Ưu điểm của động cơ không đồng bộ ba pha so va động cơ điện một chiều là gì?A. Có tốc độ quay không phụ thuộc vào tải.

B. Có hiệu suất cao hơn.C. Có chiều quay không phụ thuộc vào tần số dòng điện.

D. Có khả năng biến điện năng thành cơ năng.

47. Một động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động bình thường khi hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mỗi cuộn dây là 100V. Trong khi đó chỉ có một mạng điện xoay chiều ba pha do một máy phát ba pha tạo ra, suất điện động hiệu dụng ở mỗi pha là 173V. Để động cơ hoạt động bình thường thì ta phải mắc theo cách nào sau đây?A. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao.B. Ba cuộn dây của máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây của động cơ theo tam giác.C. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình sao.D. Ba cuộn dây của máy phát theo hình sao, ba cuộn dây của động cơ theo hình tam giác.48. Phát biểu nào sau đây là đúng? Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách choA. nam châm vĩnh cửu hình chữ U quay đều quanh trục đối xứng của nó.B. dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện.C. dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.D. dòng điện một chiều chạy qua nam châm điện.49. Phát biểu nào sau đây là đúng? Người ta có thể tạo ra từ trường quay bằng cách cho dòng điện:A. xoay chiều chạy qua nam châm điện. B. một chiều chạy qua nam châm điện.C. dòng điện xoay chiều một pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.D. dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua ba cuộn dây của stato của động cơ không đồng bộ ba pha.50. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cảm ứng từ do cả ba cuộn dây gây ra tại tâm stato của động cơ không đồng bộ ba pha, khi có dòng điện xoay chiều ba pha đi vào động cơ có:A. độ lớn không đổi.     B. phương không đổi.C. hướng quay đều.      D. tần số quay bằng tần số dòng điện.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN