le thi hong sim

Dacuyn đã rất thành công khi sử dụng thuật ngữ nào trong học thuyết của mình :

A.chọn lọc tự nhiên

B.chọn lọc nhân tạo

C.đấu tranh sinh tồn

D.sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất

Nguyễn Thị Thùy Linh
12 tháng 4 2015 lúc 9:14

a

 

Bình luận (0)
Hung Skip
4 tháng 11 2016 lúc 21:22

câu D là đúng mình nghĩ thế

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Trâm
16 tháng 3 2017 lúc 19:43

A.Chọn lọc tự nhiên

Bình luận (0)
ngọc thảo
18 tháng 12 2017 lúc 12:33

A chọ lọc tự nhiên

Bình luận (0)
monsta x
2 tháng 1 2018 lúc 20:54

a

Bình luận (0)
ngọc thảo
25 tháng 1 2018 lúc 21:21

a

Bình luận (0)
monsta x
2 tháng 2 2018 lúc 12:00

A

Bình luận (0)
monsta x
6 tháng 2 2018 lúc 20:35

A

Bình luận (0)
Minh Đăng Lê
4 tháng 1 2020 lúc 6:49

A. Chọn lọc tự nhiên.

Bình luận (0)
ATNL
16 tháng 4 2015 lúc 16:13

Phương án đúng là A.

Đacuyn đã là người đầu tiên đưa  ra các thuật ngữ "chọn lọc tự nhiên', "chọn lọc nhân tạo", "đấu tranh sinh tồn" và giải thích "sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất". Cống hiến có ý nghĩa cách mạng quan trọng của ông là phát hiện ra vai trò của Chọn lọc tự nhiên. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Trên cùng một dòng sông chảy vào hồ, dưới tác động của chọn lọc tự nhiên qua thời gian dài, từ một loài gốc đã hình thành nên 3 loài cá hồi mới có đặc điểm thích nghi khác nhau.

Loài 1 đẻ trong hồ vào mùa đông.

Loài 2 đẻ ở cửa sông vào xuân - hè.

Loài 3 đẻ ở đoạn giữa sông vào mùa đông.

Sự hình thành các loài cá hồi trên diễn ra theo con đường nào?

A. Con đường sinh thái.

B. Con đường sinh sản.

C. Con đường lai xa và đa bội hóa.

D. Con đường địa lí.

Kiều Đông Du

Trên cùng một dòng sông chảy vào hồ, dưới tác động của chọn lọc tự nhiên qua thời gian dài, từ một loài gốc đã hình thành nên 3 loài cá hồi mới có đặc điểm thích nghi khác nhau.

Loài 1 đẻ trong hồ vào mùa đông.

Loài 2 đẻ ở cửa sông vào xuân - hè.

Loài 3 đẻ ở đoạn giữa sông vào mùa đông.

Sự hình thành các loài cá hồi trên diễn ra theo con đường nào?

A. Con đường địa lí.

BCon đường sinh thái.

C. Con đường sinh sản.

D. Con đường lai xa và đa bội hóa.

Kiều Đông Du

Phép lai nào sau đây được sử dụng để tạo ra những cơ thể lai có nguồn gen rất khác xa nhau?

A. Lai tế bào (Dung hợp tế bào trần).

B. Lai phân tích.

C. Lai thuận nghịch.

D. Lai khác dòng.

Kiều Đông Du

Cho bảng sau đây về đặc điểm của một số hình thức ứng dụng di truyền học trong tạo giống bằng công nghệ tế bào:

Loại ứng dụng

Đặc điểm

(1) Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa

(a) Từ một mô sinh dưỡng ban đầu có thể tạo ra một số lượng lớn cá thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau chỉ trong một thời gian ngắn.

(2) Nuôi cấy mô thực vật

(b) Được xem là công nghệ tăng sinh ở động vật

(3) Tách phôi động vật thành nhiều phần, mỗi phần phát triển thành một phôi riêng biệt

(c) Có sự dung hợp giữa nhân tế bào sinh dưỡng với tế bào chất của trứng.

(4) Nhân bản vô tính bằng kỹ thuật chuyển nhân ở động vật

(d) Tạo được các dòng đồng hợp về tất cả các cặp gen.

(5) Dung hợp tế bào trần

(e) Cơ thể lai mang bộ NST của hai loài bố mẹ.

Tổ hợp ghép đúng là:

A. 1d, 2a, 3b, 4c, 5e

B. 1d, 2b, 3a, 4c, 5e

C. 1d, 2d, 3b, 4e, 5a

D. 1e, 2a, 3b, 4c, 5a

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN