Chương III - Dòng điện xoay chiều

trần thị phương thảo

Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có L=0,4/pi(H) mắc nối tiếp với tụ điện C.Đặt vào 2 đầu mạch hiệu điện thế  u=Ucan2.coswt(V).Khi C=C1=2.10^-4/pi(pi)(F) thì Uc=Ucmax=100can5(V),khi C=2,5C1 thì cường độ dòng điện trễ pha pi/4 so với hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch.Giá trị của U là.A.50 (V)B.100(V)C.100can2(V)D.50can5(V)

phynit
phynit Admin 13 tháng 4 2015 lúc 9:59

Khi C = C1 để Uc max thì:

\(Z_{C1}=\frac{R^2+Z_L^2}{Z_L}\) (1)

và \(U_{Cmax}=U\frac{\sqrt{R^2+Z_L^2}}{R}\)(2)

Khi C2 = 2,5C1 thì \(Z_{C2}=\frac{Z_{C1}}{2,5}=0,4Z_{C1}\)

Do i trễ pha hơn u nên: \(Z_L>\frac{Z_C}{2,5}\)

Theo đề bài: \(\tan\frac{\pi}{4}=\frac{Z_L-0,4Z_{C1}}{R}=1\Rightarrow R=Z_L-0,4Z_{C1}\)(3)

Thay vào (1): \(Z_{C1}.Z_L=R^2+Z_L^2=\left(Z_L-0,4Z_{C1}\right)+Z_L^2\Rightarrow2Z_L^2-1,8Z_{C1}Z_L+0,16Z_{C1}^2=0\)

\(\Rightarrow Z_L=0,8Z_{C1}\) hoặc \(Z_L=0,1Z_{C1}\)(loại)

Thay vào (3) \(\Rightarrow R=0,5Z_L\)

Thay vào (2) \(\Rightarrow U_{Cmax}=\frac{U\sqrt{Z_L^2+0,25Z_L^2}}{0,5Z_L}=100\sqrt{5}\Rightarrow U=100V\)

Đáp án B.

Bình luận (0)
Lê Trung Hiếu
Lê Trung Hiếu 23 tháng 5 2016 lúc 12:50

bài này làm gì có omega đâu pạn

Bình luận (0)
Lê Trung Hiếu
Lê Trung Hiếu 23 tháng 5 2016 lúc 12:51

sao bạn tính dc ZL

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN