Kiều Đông Du

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của?

A. quả non.

B. thân cây.

C. hoa.

D. lá cây.

Đỗ Khánh Chi
29 tháng 5 2017 lúc 10:41

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của

A. Quả non

B. Thân cây

C. Hoa

D. Lá cây

Kiều Đông Du

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là

A. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra

B. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của gốc cây

C. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của vỏ cây

D. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây

Kiều Đông Du

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là:

A. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra.

B. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của thân cây.

C. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của hoa

D. Căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây

Kiều Đông Du

Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là

A. nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng

B. căn cứ vào dấu hiệu bên ngoài của lá cây

C. căn cứ vào độ ẩm của đất

D. hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất

Kiều Đông Du

Khi nói về trao đổi nước ở cây, có bao nhiêu phát biểu đúng

I. Lá non thoát hơi nước qua cutin nhiều hơn so với lá già vì lá non có lớp cutin dày hơn lá già.

II. Khí khổng thường phân bố ở mặt dưới nhiều hơn mặt trên của lá

III. Khi đưa cây vào trong tối thì sự thoát hơi nước của cây giảm rõ rệt.

IV. Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở của khí khổng là hàm lượng nước trong tế bào khí khổng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Kiều Đông Du

Cho các biện pháp sau:

(1) Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây tăng năng suất cây trồng.

(2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp: bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp đối với mỗi loại và giống cây trồng.

(3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lý, phù hợp đối với mỗi loài và giống cây trồng. Tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

(4) Trồng cây với mật độ dày đặc để là nhận được nhiều ánh sáng cho quang hợp.

(5) Tuyển chọn cách dùng cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ,...) tăng hệ số kinh tế của cây trồng.

(6) Các biện pháp nông: sinh bón phân hợp lý.

Những biện pháp nào trên đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp?

A. (1), (2) và (3).     

B. (1), (2), (3) và (4).

C. (1), (2), (3), (5) và (6).     

D. (3) và (4).

Kiều Đông Du

Có bao nhiêu tác dụng của việc bón phân với năng suất cây trồng và môi trường dưới đây là đúng

(1) Bón không đúng, năng suất cây trồng thấp, hiệu quả kinh tế thấp.  

(2) Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năng suất, chi phí phân bón cao.

(3) Bón không đúng cách sẽ gây ô nhiễm nông sản, ô nhiễm môi trường, đe doạ sức khoẻ con người.

(4) Bón phân càng nhiều, năng suất cây trồng càng cao, hiệu quả kinh tế cao.

(5) Bón phân hợp lí sẽ làm tăng năng suất cây trồng, không gây ô nhiễm môi trường.

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Kiều Đông Du

Xét các đặc điểm sau:

⦁ xảy ra chủ yếu ở thực vật hai lá mầm

⦁ ở thực vật một lá mầm cũng có kiểu sinh trưởng thứ cấp đặc biệt

⦁ sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra

⦁ sinh trưởng sơ cấp của cây thân gỗ là do mô phân sinh bên hoạt động tạo ra

⦁ sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ

⦁ sinh trưởng sơ cấp ở thân non và sinh trưởng thứ cấp ở thân trưởng thành

Có bao nhiêu đặc điểm trên đúng với sinh trưởng ở thực vật?

A. 2       

B. 3       

C. 5       

D. 6

Kiều Đông Du

Để tưới nước hợp lí cho cây cần căn cứ vào bao nhiêu đặc điểm sau đây?

(I) Đặc điểm di truyền của cây                     

(II) Đặc điểm của loại đất

(III) Đặc điểm thời tiết, khí hậu.                   

(IV) Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây.

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)