Chương III - Dòng điện xoay chiều

Hiếu

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lần lượt vào hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua các đoạn mạch tương ứng là  2A; 1A; 0,5A. Nếu đặt điện áp này vào đoạn mạch gồm ba phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch là bao nhiêu?

Vũ Ngọc Minh
Vũ Ngọc Minh 28 tháng 1 2015 lúc 11:04

Theo giả thiết ta có:

\(\begin{cases}2=\frac{U}{R}\\1=\frac{U}{Z_L}\\0,5=\frac{U}{Z_C}\end{cases}\)\(\Rightarrow\begin{cases}R=\frac{U}{2}\\Z_L=U\\Z_C=2U\end{cases}\)

Khi 3 phần tử trên mắc nối tiếp thì tổng trở là: \(Z=\sqrt{R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}=\sqrt{\left(\frac{U}{2}\right)^2+\left(U-2U\right)^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}U\)

Cường độ dòng hiệu dụng: \(I=\frac{U}{Z}=\frac{U}{\frac{\sqrt{5}}{2}U}=\frac{2}{\sqrt{5}}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN