Chương IV - Dao động và sóng điện từ

Hiếu

Một máy phát sóng đặt tại Trường sa. Xét sóng điện từ truyền theo phương thẳng đứng theo chiều đi lên. Tại một điểm nhất định trên phương truyền sóng, khi vectơ cảm ứng từ đạt cực đại và hướng về phía Nam thì vectơ cường độ điện trường

A. bằng không.                                                           

B. đạt cực đại và hướng về phía Đông.      

C. đạt cực đại và hướng về phía Bắc.                         

D. đạt cực đại và hướng về phía Tây.                          

ongtho
ongtho Giáo viên 24 tháng 1 2015 lúc 23:02

Ở đây, ta có thể áp dụng quy tắc ngón tay phải :) theo thứ tự v là ngón cái, E là ngón trỏ, B là ngón giữa (Vì Em quá Béo); 3 ngón đôi một vuông góc.

Khi đó, v là ngón cái hướng lên trời; E là ngón trỏ hướng phía Nam thì B là ngón giữa hướng sang Đông.

Do E và B cùng pha nên B cực đại thì E cũng cực đại.

Đáp án B.

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Cường
Nguyễn Văn Cường 18 tháng 5 2016 lúc 19:30

Hình như câu này giẩi sai thì phải???

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN