Chương IV - Dao động và sóng điện từ

Trần Thu Thủy

Mach chon sog cua 1 may thu vo tuyen dien gom cuon day thuan cam L=2.10^-5H va 1 tu xoay co dien dug bien thien tu C1=10pF den C2 =500pF khi goc xoay bthien tu 0 den 180 do. Khi goc xoay cua tu bag 90 thi mach thu sog dtu co bc sog la:A:26,64

B:188,4

C:134,54

D:107,52

Hai Yen
Hai Yen 22 tháng 1 2015 lúc 9:31

Khi tụ xoay từ \(0^0 \rightarrow 180 ^0 : \) \(C_1 = 10pF \rightarrow C_2 = 500 pF\)

=> Tụ xoay từ \(0^0 \rightarrow 90^0: \) \(C_1 = 10pF \rightarrow C_x\)

Khi đó ta có: \((180-0) .(C_x-C_1) = (C_2-C_1).(90-0)\)

=> \(C_x-C_1 = \frac{(C_2-C_1)90}{180} = 245pF.\)

=> \(C_x = 255pF.\)

\(\lambda = c.2\pi \sqrt{LC} \approx 134,6m.\)

Chọn đáp án.C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN