Chương V - Sóng ánh sáng

Phong Vân

Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc, có bước sóng lần lượt là 720 nm và 450 nm. Hỏi trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm, có bao nhiêu vân sáng khác màu vân trung tâm ?

A. 11. 

B. 12.  

C. 10. 

D. 13.    

ongtho
20 tháng 1 2015 lúc 15:16

Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm: \(x=k_1i_1=k_2i_2\) (k1, k2 tối giản)

\(\Rightarrow k_1\lambda_1=k_2\lambda_2\Rightarrow\frac{k_1}{k_2}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}=\frac{450}{720}=\frac{5}{8}\)

\(\Rightarrow\begin{cases}k_1=5\\k_2=8\end{cases}\)

\(\Rightarrow x=5i_1=8i_2\)

Do đó, giữa 2 vân sáng cùng màu vân trung tâm có 4 vân \(\lambda_1\), 7 vân \(\lambda_2\)

Do vậy, tổng số vân khác màu vân trung tâm là: 4+7=11 vân

Đáp án A.

Bình luận (0)
Thành Lê
22 tháng 10 2016 lúc 15:02

chịu

Bình luận (0)
Khánh Hay Cười
27 tháng 10 2016 lúc 14:08

A là đáp ns đúng

Bình luận (0)
phạm ngọc đạt
7 tháng 11 2016 lúc 19:18

a

 

Bình luận (0)
phạm ngọc đạt
7 tháng 11 2016 lúc 19:18

 

 

Bình luận (0)
Bts jungkook
13 tháng 4 2017 lúc 20:55

câu A

Bình luận (0)
phamtrung
29 tháng 9 2017 lúc 21:09

Dap an A dung

Bình luận (0)
lớp 6b
30 tháng 1 2018 lúc 21:01

A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN