Chương IV - Dao động và sóng điện từ

Thu Hà

Một mạch dao động lí tưởng LC, năng lượng từ trường và năng lượng điện trường cứ sau 1ms lại bằng nhau. Tìm chu kì dao động của mạch ?

Hai Yen
Hai Yen 9 tháng 1 2015 lúc 20:04

Cứ sau khoảng thời gian là  \(\frac{T}{4}\) thì năng lượng từ trường bằng năng lượng điện trường 

=> \(\frac{T}{4} = 1ms=> T = 4ms.\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN