Hoàng Đức Long

Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là

A. 2000m

B. 2000km

C. 1000m

D. 1000km

Vũ Thành Nam
31 tháng 12 2019 lúc 11:02

ChọnA.

 Áp dụng công thức tính bước sóng 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Sóng điện từtrong chân không có tần số f = 150kHz, bước sóng của sóng điện từ đó là

A.

B. 

C. 

D. 

Hoàng Đức Long

Một điện từ có tần số f=0,5.106 Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không là c=3.108m/s. Sóng điện từ đó có bước sóng là

A. 600 m.

B. 60 m.

C. 6 m.

D. 0,6 m.

Hoàng Đức Long

Sóng điện từ trong chân không có tần số f = 150 kHz, bước sóng của sóng điện từ:

A. 1000 km.

B. 2000 km.

C. 2000 m.

D. 1000 m

Hoàng Đức Long

Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

A. λ = c f

B.  λ = c 2 π f

C.  λ = 2 πf c

D.  λ = f c

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN