Hoàng Đức Long

Kí hiệu các khối là: I. Chọn sóng. II. Tách sóng. III. Khuyếch đại âm tần. IV. Khuyếch đại cao tần. V. Chuyển thành sóng âm. Việc thu sóng điện từ ở máy thu phải qua các giai đoạn, với thứ tự nào

A. I, III, II, IV, V

B. I, II, III, V

C. I, II, IV, III, V

D. I, II, IV, V

Vũ Thành Nam
28 tháng 12 2017 lúc 13:18

ChọnB.

 Không có khuyếch đại cao tần hoặc khuyếch đại cao tần sau chọn sóng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Kí hiệu các khối là: I. Tạo dao động cao tần. II. Tạo dao động âm tần. III. Khuyếch đại dao động. IV. Biến điệu. V. Tách sóng. Việc phát sóng điện từ ở đài phát phải qua các giai đoạn nào, ứng với thứ tự nào?

A. I, II, III, IV

B. I, II, IV, III

C. I, II, V, III

D. I, II, V, IV

D. I, II, V, IV

Hoàng Đức Long

Trong các đại lượng sau, đại lượng nào được bảo toàn trong phản ứng hạt nhân.

I: điện tích          II: Số khối.    

III: Số proton      IV: Số nơtron    

V: Động lượng.

A. I; II; V

B. I; II.

C. I; II; III; IV; V

D. I; III; V.

Hoàng Đức Long

Cho các ánh sáng sau:

I. Ánh sáng trắng.     II. Ánh sáng đỏ.

III. Ánh sáng vàng.   IV. Ánh sáng tím.

Sắp xếp giá trị bước sóng theo thứ tự tăng dần?

A. I, II, III.

B. IV, III, II.

C. I, II, IV.

D. I, III, IV.

Hoàng Đức Long

Cho các ánh sáng sau:

I. Ánh sáng trắng.       II. Ánh sáng đỏ.

III. Ánh sáng vàng.     IV. Ánh sáng tím.

Cặp ánh sáng nào có bước sóng tương ứng là 0,589 μ m và 0,400 μ m?

A. III, VI.

B. II, III.

C. I, II.

D. IV, I.

Hoàng Đức Long

Cho các ánh sáng sau:

I. Ánh sáng trắng.       II. Ánh sáng đỏ.

III. Ánh sáng vàng.     IV. Ánh sáng tím.

Khi thực hiện giao thoa ánh sáng đối với ánh sáng II. III và IV, hình ảnh giao thoa của loại nào có khoảng vân nhỏ nhất và lớn nhất?

A. II, III.

B. II, IV.

C. III, IV.

D. IV, II.

Hoàng Đức Long

Kí hiệu các mạch trong máy thu thanh và phát thanh như sau: (1) mạch tách sóng ; (2) mạch khuếch đại âm tần ; (3) mạch khuếch đại cao tần ; (4) mạch biến điệu

Trong sơ đồ của một máy thu thanh vô tuyến điện, không có mạch nào kể trên

A. (1) và (2)

B. (3)

C. (3) và (4)

D. (4)

Hoàng Đức Long

Kí hiệu các mạch trong máy thu thanh và phát thanh như sau: (1) mạch tách sóng; (2) mạch khuếch đại âm tần; (3) mạch khuếch đại cao tần; (4) mạch biến điệu.

Trong sơ đồ của một máy thu thanh vô tuyến điện, không có mạch nào kể trên?

A. (1) và (2)

B. (3)

C. (3) và (4)

D. (4)

Hoàng Đức Long

 Công thoát electron của một kim loại là 2,40 eV. Xét các chùm sáng đơn sắc: chùm I có tần số f1 = 7.1014 Hz, chùm II có tần số f2 = 5,5.1014 Hz, chùm III có bước sóng . Chùm có thể gây ra hiện tượng quang điện khi chiếu vào kim loại nói trên là

A. chùm I và chùm II.

B. chùm I và chùm III.

C. chùm II và chùm III.

D. chỉ chùm I

Hoàng Đức Long

Biến điện sóng điện từ là gì?

A. Là biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ

B. Là trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao.

C. Là làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên.

D. Là tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao.

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)