Hoàng Đức Long

Với mạch dao động hở thì vùng không gian

A. quanh dây dẫn chỉ có từ trường biến thiên

B.  quanh dây dẫn chỉ có điện trường biến thiên

C. bên trong tụ điện không có từ trường biến thiên

D. quanh dây dẫn có cả từ trường biến thiên và điện trường biến thiên

Vũ Thành Nam
2 tháng 6 2017 lúc 17:56

 Xem mạch dao động hở - anten

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Biểu thức của năng lượng điện trường trong tụ điện là W = Q 2 /2C. Năng lượng điện trường trong tụ điện của một mạch dao động biến thiên như thế nào theo thời gian ?

A. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì 2T

B. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T.

C. Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kì T/2.

D. Không biến thiên điều hoà theo thời gian.

(T là chu kì biến thiên của điện tích của tụ điện).

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động LC tụ điện có điện dung 10 − 2 π 2 F  và cuộn dây thuần cảm. Sau khi thu được sóng điện từ thì năng lượng điện trường trong tụ điện biến thiên với tần số bằng 1000 Hz. Độ tự cảm của cuộn dây là 

A. 0,1 mH

B. 0,21 mH

C. 1 mH

D. 2 mH

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động LC tụ điện có điện dung 10 − 2 π 2 F  và cuộn dây thuần cảm. Sau khi thu được sóng điện từ thì năng lượng điện trường trong tụ điện biến thiên với tần số bằng 1000 Hz. Độ tự cảm của cuộn dây là 

A. 0,1 mH

B. 0,21 mH

C. 1 mH

D. 2 mH

Hoàng Đức Long

Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung  4   μ F . Biết điện trường trong tụ biến thiên theo thời gian với tần số góc 1000 (rad/s). Độ tự cảm của cuộn dây là 

A. 0,25 H

B.0.35 H

C. 0,5 H

D. 0.4 H

Hoàng Đức Long

Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C=5nF, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L=0,5mH. Lấy π 2 =10. Năng lượng từ trường trong cuộn dây biến thiên với tần số gần giá trị nào nhất:

A. 100 kHz;

B. 50 kHz;

C. 150 kHz;

D. 200 kHz;

Hoàng Đức Long

Một khung dây dẫn hình tròn gồm 100 vòng dây, quay đều với tốc độ 120 vòng/phút quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây và đi qua tâm của khung. Đặt một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2 T sao cho đường sức từ trường vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung biến thiên điều hòa với biên độ 4,8π V. Bán kính của khung dây tròn bằng

A. 13,8 cm 

B. 24,5 cm  

C. 95,5 cm  

D. 27,6 cm

Hoàng Đức Long

Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm một tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 15pF đến 860pF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm biến thiên. Để máy thu bắt được các sóng có bước sóng từ 10 m đến 1000 m thì độ tự cảm của cuộn dây có giới hạn biến thiên từ:

A. 1 , 87 . 10 - 6 H đến  3 , 27 . 10 - 4 H

B.  3 , 27 . 10 - 8 H  đến  1 , 87 . 10 - 2 H

C.  1 , 87 . 10 - 4 H  đến  3 , 27 . 10 - 3 H

D.  3 , 27 . 10 - 6 H  đến  1 , 87 . 10 - 4 H

Hoàng Đức Long

Trong mạch dao động có sự biến thiên tương hỗ giữa

A. điện trường và từ trường.

B. điện áp và cường độ điện trường,

C. điện tích và dòng điện.

D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

Hoàng Đức Long

Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm một tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 15 pF đến 860 pF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm biến thiên. Để máy thu bắt được các sóng có bước sóng từ 10 m đến 1000 m thì độ tự cảm của cuộn dây có giới hạn biến thiên từ:

A. 1 , 87 . 10 - 6 H   đ ế n   3 , 27 . 10 - 4 H ;        

B. 3 , 27 . 10 - 8 H   đ ế n   1 , 87 . 10 - 2 H

C. 1 , 87 . 10 - 4 H   đ ế n   3 , 27 . 10 - 3 H

D. 3 , 27 . 10 - 6 H   đ ế n   1 , 87 . 10 - 4 H

Hoàng Đức Long

Một mạch dao động LC lý tưởng có điện dụng C của tụ điện biến thiên từ 10pF đến 500 pF và hệ số tự cảm L của cuộn dây biến thiên từ 0,5μH đến 10μH. Mạch có thể thu được sóng điện từ có bước sóng trong khoảng

A. 6,3 m đến 66,5 m

B. 18,8 m đến 133 m

C. 4,2 m đến 133 m

D. 2,1 m đến 66,5 m