Đỗ Lê Tú Linh
8 tháng 7 2015 lúc 14:57

a)Trên cùng 1NMP có bờ chứa tia Ox, Vì yOx<zOx(600<1200)

nên Oy nằm giữa 2 tia Ox,Oz(1)

nên yOx+yOz=zOx

hay 600+yOz=1200

=>yOz=1200-600

yOz=600=yOx(2)

Từ 1,2 => Oy là tia pg của xOz

b)tương tự, giờ mk bận quá

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN