Câu hỏi của Phương Anh - Vật lý lớp 12

thực hiện giao thoa ánh sáng. khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1mm. khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m .Khi chiếu bước sóng \(\lambda\)=0,6\(\mu m\) trên màn đối xứng thì có 19 vân sáng với hai mép ngoài cùng là hai vân sáng.Khi chiếu bước sóng \(\lambda'\)=0,4\(\mu m\) thì trên màn có bao nhiêu vân sáng?

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.