Câu hỏi của Đức 6a2 - Giáo dục công dân lớp 7

Trong lớp của Hà có một số bạn tụ tập thành một nhóm chơi riêng với nhau hay bao che cho khuyết điểm của nhau và chê bai các bạn khác em hay vận dụng bài đoàn kết tương chợ để nêu nhận xét của em về một số bạn đó ?

Nếu em là học sinh cùng lớp Hà em sẽ làm gi?

Các bạn giúp mình với khocroi

    Được cập nhật 05/01/2017 lúc 15:08
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.