Bài 12 : Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

lê mai anh

cá ai bt ý nghĩa của cuộc duy tân minh trị hôm?

Mai Thị Quỳnh Nga
21 tháng 10 2016 lúc 21:04

hôm!

Bình luận (1)
Candy Soda
23 tháng 10 2016 lúc 19:37

Ý nghĩa:

-Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, giúp Nhật Bản trở thành nước có nền kinh tế công thương nghiệp phát triển nhất châu Á, giữ vững được độc lập, chủ quyền trước âm mưu xâm lược của các nước đế quốc Âu- Mĩ.

Bình luận (1)
Lê Thị Ngọc Thư
28 tháng 10 2016 lúc 20:23

Ý nghĩa:-Cuối TK XIX-đầu TK XX nhật trở thành nước tư bản công nghiệp.-Đây là cuộc CMTS.

Bình luận (0)
Huy Giang Pham Huy
21 tháng 10 2016 lúc 21:24

Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản :

- Làm sáng tỏ khái niệm về cuộc cách mạng tư sản.

+ Mục đích : lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản được tự do phát triển.

+ Lực lượng lãnh đạo : giai cấp tư sản.

+ Động lực cách mạng : đông đảo quần chúng nhân dân.

+ Kết quả, ý nghĩa : nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN