Bài 1. Chuyển động cơ học

Lee Bona

một người đi xe máy trên đoạn đường 80km. LÚC đầu người này dự định đi với vận tốc v1=40km/h. Nhưng khi đi được 1/4 quãng đường thì người này đổi ý muôn đến sớm hơn 30phut nên đã đi với vận tốc v2. Tính v2

Truong Vu Xuan
17 tháng 10 2016 lúc 19:21

30'=0,5h

ta có:

thời gian người đó đi 1/4 quãng đường đầu là:

\(t_1=\frac{S_1}{v_1}=\frac{S}{4v_1}=\frac{80}{160}=0,5h\)

thời gian người đó đi hết quãng đường còn lại là:

\(t_2=\frac{S_2}{v_2}=\frac{3S}{4v_2}=\frac{320}{4v_2}\)

thời gian dự định của người đó là:

\(t=\frac{S}{v}=2h\)

do người ấy tới sơm hơn 30' so với dự định nên:

\(0,5+\frac{320}{4v_2}=2-0,5\)

\(\Rightarrow v_2=80\) km/h

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Trái Tim Thanh Tẩy

Đề 1:

Bài 1: 

Vào lúc 7h sáng có hai ô tô chuyển động đều ngược chiều nhau từ 2 địa điểm A và B cách nhau 100km. coi chuyển động của các xe là thẳng đều và vận tốc xe thứ nhất là 60km/h và xe thứ 2 là 40km/h.

a/ Vậy hỏi lúc mấy giờ thì 2 xe gặp nhau

b/ Lần đầu tiên chúng cách nhau 25km vào thời điểm nào?

Bài 2:

Xe thứ nhất khởi hành từ A chuyển động đến B với vận tốc 36km/h nửa giờ sau. xe thứ 2 chuyển động từ B dến A với vận tốc 5m/s. biết quảng đường AB dài 72km. hỏi sau bao lâu kể từ lúc 2 xe khởi hành thì:

a/ Hai xe gặp nhau?

b/ Hai xe cách nhau 13,5km

Bài 3: một người đi xe đạp với vận tốc v1 = 10km/h và 1 người đi bộ với vận tốc v2 = 5km/h khởi hành cùng 1 lúc ỡ cùng 1 nơi và chuyển dộng ngược chiều nhau sau khi đi được 1h, người đi xe đạp dừng lại, nghỉ ngơi 20p rởi trở lại đuổi theo người đi bộ với vận tốc như cũ. hỏi kể từ lúc khởi hành sau bao lâu người di8 xe đạp mới đuổi kịp người đi bộ?

Bài 4: Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc v1 =12km/h. nếu người đó tăng tốc lên thêm 3km/h thì đến sớm hơn 1h.

a/ Tìm quãng đường AB và thời gian dự định đi từ A đến B 

b/ Ban đầu người đó đi với vận tốc v1 =12km/h được quãng dường s1 thì xe bị hư phải sửa chữa mất 15p. Nên quảng đường còn lại người ấy đi với vận tốc v2 =15km/h thì đến sớm hơn dự định 30p. tìm quãng đường s1 ?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN