Câu hỏi của Phương Anh - Vật lý lớp 12

cơ hệ gồm lò xo có độ cứng k=50N/m, vật nặng m=200g dao động điều hòa dưới tác dụng của ngoại lực F=Focos(wt+\(\varphi\)) với Fo là hằng số \(\pi^2\)=10 giá trị của w để biên độ đạt giá trị cực đại là bao nhiêu??

A,  2.5\(\pi\)             B, 5\(\pi\)             C, 2\(\pi\)          D, 10\(\pi\)

 
 
                                   
 
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.