Căn bậc hai

Trương Gia Khánh

x2-5 khác 0 bằng

Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 6 tháng 11 2020 lúc 22:29
Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 7 tháng 11 2020 lúc 10:56

\(x^2-5\ne0\)

\(x^2\ne5\)

\(x\ne\sqrt{5}\)\(x\ne-\sqrt{5}\)

Vậy \(x\ne\sqrt{5}\)\(x\ne-\sqrt{5}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN