Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Lì Lí Li

Chứng minh và giải thích khí hậu châu á phân hóa đa dạng,phức tạp?

Lê Nguyên Hạo
Lê Nguyên Hạo 8 tháng 10 2016 lúc 20:51

 * Khí hậu châu á phân hóa thành 5đới khí hậu khác nhau theo chiều từ Bắc xuống Nam(Cụ thể là từ cực Bắc đến xích đạo) -Đới khí hậu cực và cận cực -Đới khí hậu ôn đới -Đới khí hậu cận nhiệt -Đới khí hậu nhiệt đới -Đới khí hậu xích đạo *Khí hậu châu á phân bố thành 11 kiểu khí. Những chủ yếu là khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa. -Khí hậu gió mùa: +Gió mùa nhiệt đới(Nam Á,ĐNÁ) +Gió mùa cận nhiệt đới và ôn đới(Đông á) -Khí hậu lục địa phân bố ở vùng nội địa và khu vực Tây á. *** Giải thích: -Do vị trí địa lí, địa hình lãnh thổ rộng lớn,các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn cản sự xâm nhập của biển vào sâu trong nội địa

Bình luận (0)
Trần Việt Linh
Trần Việt Linh 8 tháng 10 2016 lúc 20:52

* Khí hậu châu á phân hóa thành 5đới khí hậu khác nhau theo chiều từ Bắc xuống Nam(Cụ thể là từ cực Bắc đến xích đạo) -Đới khí hậu cực và cận cực -Đới khí hậu ôn đới -Đới khí hậu cận nhiệt -Đới khí hậu nhiệt đới -Đới khí hậu xích đạo *Khí hậu châu á phân bố thành 11 kiểu khí. Những chủ yếu là khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa. -Khí hậu gió mùa: +Gió mùa nhiệt đới(Nam Á,ĐNÁ) +Gió mùa cận nhiệt đới và ôn đới(Đông á) -Khí hậu lục địa phân bố ở vùng nội địa và khu vực Tây á. *** Giải thích: -Do vị trí địa lí, địa hình lãnh thổ rộng lớn,các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn cản sự xâm nhập của biển vào sâu trong nội địa

Bình luận (0)
Anh Triêt
Anh Triêt 8 tháng 10 2016 lúc 20:53

 * Khí hậu châu á phân hóa thành 5 đới khí hậu khác nhau theo chiều từ Bắc xuống Nam(Cụ thể là từ cực Bắc đến xích đạo) -Đới khí hậu cực và cận cực -Đới khí hậu ôn đới -Đới khí hậu cận nhiệt -Đới khí hậu nhiệt đới -Đới khí hậu xích đạo *Khí hậu châu á phân bố thành 11 kiểu khí. Những chủ yếu là khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa. -Khí hậu gió mùa: +Gió mùa nhiệt đới(Nam Á,Đông Nam Á) +Gió mùa cận nhiệt đới và ôn đới(Đông á) -Khí hậu lục địa phân bố ở vùng nội địa và khu vực Tây á. *** Giải thích: -Do vị trí địa lí, địa hình lãnh thổ rộng lớn,các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn cản sự xâm nhập của biển vào sâu trong nội địa

Bình luận (1)
Bình Trần Thị
Bình Trần Thị 8 tháng 10 2016 lúc 21:53

* Khí hậu châu á phân hóa thành 5đới khí hậu khác nhau theo chiều từ Bắc xuống Nam(Cụ thể là từ cực Bắc đến xích đạo) -Đới khí hậu cực và cận cực -Đới khí hậu ôn đới -Đới khí hậu cận nhiệt -Đới khí hậu nhiệt đới -Đới khí hậu xích đạo *Khí hậu châu á phân bố thành 11 kiểu khí. Những chủ yếu là khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa. -Khí hậu gió mùa: +Gió mùa nhiệt đới(Nam Á,ĐNÁ) +Gió mùa cận nhiệt đới và ôn đới(Đông á) -Khí hậu lục địa phân bố ở vùng nội địa và khu vực Tây á. *** Giải thích: -Do vị trí địa lí, địa hình lãnh thổ rộng lớn,các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn cản sự xâm nhập của biển vào sâu trong nội địa

Bình luận (0)
Trần Tiến Đạt
Trần Tiến Đạt 15 tháng 10 2017 lúc 18:54

* Khí hậu châu á phân hóa thành 5đới khí hậu khác nhau theo chiều từ Bắc xuống Nam(Cụ thể là từ cực Bắc đến xích đạo) -Đới khí hậu cực và cận cực -Đới khí hậu ôn đới -Đới khí hậu cận nhiệt -Đới khí hậu nhiệt đới -Đới khí hậu xích đạo *Khí hậu châu á phân bố thành 11 kiểu khí. Những chủ yếu là khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa. -Khí hậu gió mùa: +Gió mùa nhiệt đới(Nam Á,ĐNÁ) +Gió mùa cận nhiệt đới và ôn đới(Đông á) -Khí hậu lục địa phân bố ở vùng nội địa và khu vực Tây á. *** Giải thích: -Do vị trí địa lí, địa hình lãnh thổ rộng lớn,các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn cản sự xâm nhập của biển vào sâu trong nội địa

Chúc bạn học tốt!!!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN