Ôn tập Đường tròn

Letrongnguyen Vo

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (o). Trên cung nhỏ BC lấy điểm M(M khác B,C và điểm giữa cung BC),gọi D là giao điểm của Ma và BC. Từ D kẻ DE,DF lần lượt vuông góc với các cạnh AB và AC (E thuộc AB,F thuộc AC).

1.Chứng minh tứ giác AEDF nội tiếp đường tròn

2.Gọi H là trung điểm của BC.Chứng minh HE = HF

3.Chứng minh 1/MD =1/MB + 1/MC


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN