Ôn tập : Tứ giác - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

đề 1:

bài 1: cho tam giác ABC vuông tại A có AB=3cm; AC=4cm. kẻ đường trung tuyến AN. tính độ dài đoạn thẳng BC và AN ( VẼ HÌNH VÀ VIẾT GIẢ THIẾT, KẾT LUẬN VỚI Ạ)

BÀI 2: cho hình thang ABCD( AB// CD). Gọi I và K lần lượt là trung tuyến AD,BC. gọi M là giao điểm của IK và AC. biết rằng AB=6cm; CD=8cm. tính IM và IK? ( VẼ HÌNH VIẾT GIẢ THIẾT, KẾT LUẬN Ạ)

BÀI 3: cho tam giác ABC vuông taị A, K là trung điểm của BC. từ K kẻ KM vuông góc với AB tại M, KN vuông góc với AC tại N:

a, tứ giác ANKM là hình gì? tại sao?

b, gọi E là điểm đối xứng với K qua N. tứ giác AKCE là hình gì? vì sao?

c, để tứ giác AKCE là hình vuông thì tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì?( vẽ hình viết giả thiết kết luận với ạ)

đề 2: Cũng tương tự như đề 1 nhưng nhờ mọi người làm chi tiết vs ạ

BÀI 1: cho tam giác DEF vuông tại D có DE=3cm; DF=4cm. kẻ đường trung tuyến DK. tính độ dài đoạn thẳng EF và DK

bài 2: cho hình thang ABCD ( AB//CD). gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Gọi I là giao điểm của MN và AC. biết rằng AB=4cm; CD=6cm. tính các độ dài MI và MN?

BÀI 3: cho tam giác ABC vuông tại A, D là trung điểm của BC. từ D kẻ DM vuông góc với AB tại M, DN vuông góc với AC tại N.

a, tứ giác tứ giác AMDN là hình gì? vì sao?

b, gọi K là điểm đối xứng với D qua N. tứ giác ADCK là hình gì? vì sao?

c, để tứ giác ADCK là hình vuông thì tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì

Được cập nhật 7 tháng 5 lúc 22:13 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.