Bài 25. Hiệu điện thế

Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 20 tháng 12 2020 lúc 22:09

Biên độ dao động càng lớn thì âm phát ra càng to và ngược lại.

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 30 tháng 6 2020 lúc 20:24

Dùng nguồn điện 6V là phù hợp nhất.Vì hai đèn sẽ sáng bình thường

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 30 tháng 6 2020 lúc 15:41

Vì đèn 1 và đèn 2 mắc nối tiếp nên hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 2 là

U = U1 + U2

=> U2 = U - U1 = 10 - 3,5 = 6,5 (V)

Vậy: Hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 2 là 6,5V

Bình luận (0)
thái quang phong
thái quang phong 29 tháng 6 2020 lúc 20:31
https://i.imgur.com/Gg2cqwZ.jpg
Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 29 tháng 6 2020 lúc 20:34

Hiệu điện thế

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 28 tháng 6 2020 lúc 19:13

Hiệu điện thế

Bình luận (0)

a, Ta có: I1 < I2 vì:

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn U1 (=4V) sẽ nhỏ hơn hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn U2(=5V)

b, Phải đặt giữa hai đầu bóng đèn một hiệu điện thế bằng hiệu điện thế bóng đèn.

Vậy phải đặt giữa hai đầu bóng đèn một hiệu điện thế bằng 6V.

Bình luận (0)

b, Cường độ dòng điện chạy qua đ2 là : I=I1+I2 <=> I2=I-I1 = 1,2-0,5 = 2.4A

c, Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn 1 là: U = U1 =U2 = 6V

Bình luận (0)

a,

Hình:

undefined

Bình luận (0)
haizzz!!
haizzz!! 24 tháng 6 2020 lúc 21:36

các dụng cụ điện trong gia đình thường đc mắc song song, vì làm như vậy sẽ khiến chúng hoạt động đc độc lập, ko lệ thuộc vào các thiết bị điện khác.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN