Bài 5: Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Cheewin
28 tháng 4 2017 lúc 22:00

A B C D

Bình luận (0)
Nguyen Thuy Hoa
29 tháng 6 2017 lúc 14:50

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bình luận (0)
Nguyen Thuy Hoa
29 tháng 6 2017 lúc 14:53

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bình luận (0)
Nguyen Thuy Hoa
29 tháng 6 2017 lúc 15:03

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN