Đề bài : Bình luận câu : " Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp" - Thân Nhân Trung (1418-1499) viết năm 1484, thời Hồng Đức.

LE THI MAI CHI
17 tháng 11 2018 lúc 13:27

cac ban giup minh vs nha minh dang can gapvui

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN