Đề bài : Hãy giới thiệu một vài nét về nhà văn Ét - môn - đô đơ A - mi - xi

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Đề bài : Hãy giới thiệu một vài nét về nhà văn Ét - môn - đô đơ A - mi - xi

Bài làm 

           Ét - môn - đô đơ A - mi - xi là nhà băn hoạt động xã hội, nhà văn hóa lỗi lạc của nước Ý. Ông sinh ngày 31-10-1846 ở Ô-nê-gli-a, xứ Li-gu-ri-a trên bờ biển tây bắc nước Ý và mất ngày 12-3 -1908, hưởng thọ 61 tuổi.

            Năm 1866, chưa đầy 20 tuổi Ét - môn - đô đơ A - mi - xi đã là sĩ quan quân đội chiến đấu cho nền độc lập, thống nhất đất nước. Hai năm sau, chiến tranh kết thúc, ông rời quân ngủ đi du lịch tới nhiều nước như Hà Lan, Tây Ban Nha, Ma-rốc, Pháp....

            Năm 1891, Ét - môn - đô đơ A - mi - xi gia nhập Đảng Xã hội Ý chiến đấu cho công bằng xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân lao động.

           Cuộc đời hoạt động xã hội và con đường văn chương đối với Ét - môn - đô đơ A - mi - xi chỉ là một. Độc lập, thống nhất Tổ quốc, tình thương và hạnh phúc của con người là lí tưởng và cảm hứng văn chương của ông, kết tinh thành một chủ nghĩa nhân văn lấp lánh.

           Ét - môn - đô đơ A - mi - xi để lại một sự nghiệp văn chương rất đáng tự hào trên nhiều thể loại :

- Về truyện có : "Cuộc đời của các chiến binh " - 1968; " Những tấm lòngÉt - môn - đô đơ A - mi - xicao cả" - 1886; "Trên đại dương" - 1889; "Cuốn truyện của người thầy" - 1890;.....

- Về du kí : "Tây Ban Nha" - 1873; "Hà Lan" - 1874; : " Marốc" - 1975; "Côn-ktan-ti-nô-pô-li"-1881...

- Về phê bình văn học : "Chân dung văn hào" - 1881

- Về luận văn chính trị - xã hội : " Vấn đề xã hội","nội chiến"

           Tên tuổi của Ét - môn - đô đơ A - mi - xi trở thành bất tử qua tác phẩm " Những tấm lòng cao cả". Hơn một thể kỷ qua, trẻ em trên hành tinh đều được đọc và học " Những tấm lòng cao cả" của ông.