Chuyên đề 6: Phương pháp quy đổi

Nguyễn Huy Mạnh
Nguyễn Huy Mạnh 13 tháng 1 lúc 18:41

a)X gồm Fe,Ag

\(Fe + 2AgNO_3 \to Fe(NO_3)_2 + Ag(1)\\ Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2(2)\\ 2Fe + 6H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O(3)\\ 2Ag + 2H_2SO_4 \to Ag_2SO_4 + SO_2 + 2H_2O(4)\\\)

b) Phần 1,gọi n\(n_{Ag} = a(mol)\)

Theo PTHH (2) : \(n_{Fe} = n_{H_2} = 0,1(mol)\)

Suy ra : m2 = 0,1.56 + 108a = 5,6 + 108a(gam)

Phần 2, \(n_{Ag} = ak(mol) ; n_{Fe} = 0,1k(mol)\)

Theo PTHH (3)(4) : \(n_{SO_2} = \)0,5.ak + 0,1k.1,5 = 0,5ak + 0,15k = 0,4

⇒ k(0,5a + 0,15) = 0,4(1)

m3 = 108.ak + 0,1k.56 (gam)

Ta có :

\(m_3 - m_2 = 16,4 \Rightarrow m_3 = 16,4 + m_2\)

⇔ k(108a + 5,6) = 16,4 + 5,6 + 108a = 22+ 108a(2)

Ta lấy (1) : (2), ta có :

\(\dfrac{0,5a + 0,15}{108a + 5,6} = \dfrac{0,4}{22 + 108a}\)⇒ a = 0,1

Vậy : k = \(\dfrac{0,4}{0,5a + 0,15} = 2\)

Vậy X gồm : 

Fe : 0,1 + 0,1.2 = 0,3(mol)

Ag : 0,1 + 0,1.2 = 0,3(mol)

Fe + 2AgNO3 →Fe(NO3)2 + 2Ag

0,3.....0,3...............................0,3.........(mol)

Vậy : 

m = (0,3 + 0,3).56 = 33,6 gam

V = \(\dfrac{0,3}{1}\) = 0,3(lít)

 

 

 

 

 

Bình luận (5)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 13 tháng 3 2020 lúc 19:58

Đề này chỉ giải được khi CxHyOH no thôi

Các chất trong A có dạng CnH2n+1OH (Với H2O là n=0)

\(C_nH_{2n}+1OH+Na\rightarrow C_NH_{2n}+1ONa+\frac{1}{2}H_2\)

Ta có: \(n_{H2}=0,525\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_A=2n_{H2}=1,05\left(mol\right)\)

\(C_nH_{2n}+1OH+1,5O_2\rightarrow nCO_2+\left(n+1\right)H_2O\)

\(n_{H2O}=\frac{72,9}{18}=4,05\left(mol\right)\)

Ta có: \(n_{H2O}-n_{CO2}=n_A\Rightarrow n_{CO2}=4,05-1,05=3\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{CO2}=n=3.44=132\left(g\right)\)

Ta có: \(n=\frac{n_{CO2}}{n_A}=\frac{3}{1,05}=\frac{20}{7}\)

\(\Rightarrow a=m_A=1,05\left(12n+18\right)=60,9\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Trần Mạnh Tuấn
Trần Mạnh Tuấn 13 tháng 3 2020 lúc 17:54

giúp vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 18 tháng 1 2020 lúc 18:29

KClCO3 \(\underrightarrow{^{to}}\)KCl +\(\frac{3}{2}\)O2

4KCl + MnO2 + 2H2SO4 \(\rightarrow\) Cl2 + 2K2SO4 + MnCl2 + 2H2O

2KCl \(\underrightarrow{^{đpnc}}\) 2K +Cl2

2K + 2H2O\(\rightarrow\)2KOH+ H2

2KOH + Cl2\(\rightarrow\) KCl +KClO +H2O

Bình luận (0)
diuhuyn
diuhuyn CTV 18 tháng 1 2020 lúc 14:38

\(2KClO_3\rightarrow2KCl+3O_2\)

\(4KCl+MnO_2+2H_2SO_4+Cl_2\rightarrow+2K_2SO_4+MnCl_2+2H_2O\)

\(2KCl\rightarrow2K+Cl_2\)

\(2K+2H_2O\rightarrow2KOH+H_2\)

\(6KOH+3Cl_2\rightarrow5KCl+KClO_3+3H_2O\)

Mình thấy nó rối rối sao sao á. Cái đề nó có bị gì không nhỉ?

Cái PH thứ 2 á. (Theo mình thôi)

Bình luận (0)
Giọt Sương
Giọt Sương 18 tháng 9 2019 lúc 20:23

Để Anh/ Chị nói cho mà nghe:

-Đầu tiên phải hiểu đc số Oxi hóa đã rồi mới tính tiếp

mà số OXH là lớp 10 mới đụng đến

==> Biết làm gì cho mệt

-Thi chuyên thì xác xuất rất thấp nó ra

- Với lại chỉ có mấy đứa nhất nhì ba mới làm đc thôi

- Cho nên mấy cái bài liên quan đến ion thì bỏ đê.

Bình luận (7)

1/ nZn= 6.5/65=0.1 mol

Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2

0.1_________________0.1

VH2= 0.1*22.4=2.24l

2/ nCu= 24/64= 0.375 mol

CuO + H2 -to-> Cu + H2O

0.375__0.375___0.375

mCuO= 0.375*80=30g

VH2= 0.375*22.4= 8.4l

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 28 tháng 4 2019 lúc 6:21

2/ Phương trình hóa học:

CuO + H2 => Cu + H2O

nCu = m/M = 24/64 = 0.375 (mol)

Theo phương trình => nH2 = 0.375 (mol), nCuO = 0.375 (mol)

mCuO = n.M = 0.375 x 80 = 30 (g)

VH2 = 22.4 x n = 0.375 x 22.4 = 8.4 (l)

Bình luận (0)
Trương Hồng Hạnh
Trương Hồng Hạnh 28 tháng 4 2019 lúc 6:19

1/ Phương trình hóa học:

Zn + 2HCl => ZnCl2 + H2

nZn = m/M = 6.5/65 = 0.1 (mol)

Theo phương trình => nH2 = 0.1 (mol)

Thể tích khí H2

VH2 =22.4 x 0.1 = 2.24 (l)

Bình luận (0)
Trần Hữu Tuyển
Trần Hữu Tuyển 27 tháng 7 2018 lúc 21:16

4FeS2 + 11O2 -> 2Fe2O3 + 8SO2

SO2 + 2H2S ->2 S + 2H2O

S + H2 -> H2S

2H2S + 3O2 -> 2H2O + 2SO2

2SO2 + O2 -> 2SO3

SO3 + H2O -> H2SO4

BaO + H2SO4 -> BaSO4 + H2O

Bình luận (0)
Hoàng Thảo Linh
Hoàng Thảo Linh 29 tháng 7 2018 lúc 15:36

4FeS2 + 11O2 \(\rightarrow\) 2Fe2O3 + 8SO2

SO2 + 2H2S \(\rightarrow\) 2S + 2H2O

S + H2\(\rightarrow\) H2S

2H2S + 3O2 \(\rightarrow\) 2H2O + 2SO2

2SO2 + O2 \(\rightarrow\) 2SO3

SO3 + H2O \(\rightarrow\) H2SO4

BaO + H2SO4 \(\rightarrow\) BaSO4 + H2O

Bình luận (0)
Lê Cẩm Tú
Lê Cẩm Tú 8 tháng 9 2018 lúc 20:17

SO2+NaOH->NaHSO3

Bình luận (0)
Cẩm Vân Nguyễn Thị
Cẩm Vân Nguyễn Thị 19 tháng 6 2018 lúc 8:54

Quy đổi hỗn hợp oxit thành 2 nguyên tố \(\begin{matrix}Fe:x\left(mol\right)\\O:y\left(mol\right)\end{matrix}\)

Bảo toàn khối lượng : 56x + 16y = 52,2 (1)

Quá trình nhường e

\(Fe\rightarrow Fe^{3+}+3e\)

x...........x............3x

Quá trình nhận e

\(O+2e\rightarrow O^{2-}\)

y........2y.......y

\(N^{+5}+1e\rightarrow N^{+4}\)

0,15........0,15......0,15

=> 3x = 2y + 0,15 (2)

Giải hệ pt (1) và (2) suy ra x= 0,6675 mol và y = 0,92625

=> m muối = mFe(NO3)3 = 0,6675*242 = 161,535 gam

Bình luận (0)
Nhất Giang Sơn
Nhất Giang Sơn 12 tháng 4 2018 lúc 21:00

Chuyên đề 6: Phương pháp quy đổi

Bình luận (0)
Chuotconbebong2004
Chuotconbebong2004 11 tháng 4 2018 lúc 21:34

b) tính phần trăm về số mol mỗi khí C

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN