Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 315
Số lượng câu trả lời 532
Điểm GP 89
Điểm SP 266

Người theo dõi (117)

Cố Gắng
lê tuấn kiệt
GÀ Karun
Ran Mouri

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian