CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

nhattien nguyen
9 giờ trước (21:07)

Theo quy tắc hóa trị , ta có:

a .1 = I I .2

=> a = I I .2 1 = I V a.1=II.2

=>a=II.21=IV

Vậy: với a=IV=> Trong hợp chất SO2 , nguyên tố S mang hóa trị IV

Bình luận (0)
ღ๖ۣۜBĭη➻²ƙ⁸ღ
9 giờ trước (21:09)

Gọi hóa trị của S trg hợp chất SO2 là: a

Theo quy tắc hóa trị ta có: 

\(1.a=2.II\)  \(\rightarrow\) \(a=4\)

Vậy hóa trị của S trg SO2 là IV

Bình luận (0)
Mai Hương Lê Thị
9 giờ trước (20:39)

FeCl2

Bình luận (0)
Phan Thị Anh Thư
9 giờ trước (20:40)

FeCI2

Bình luận (0)
l҉o҉n҉g҉ d҉z҉
9 giờ trước (20:40)

FeCL\(_2\)

Bình luận (0)
Thảo Phương
30 tháng 11 lúc 11:35

\(a.Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\\ b.n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2\left(mol\right)\\ n_{H_2}=n_{Zn}=0,2\left(mol\right)\\ \Rightarrow V_{H_2}=0,2.22,4=4,48\left(l\right)\\ c.n_{HCl}=2n_{Zn}=0,4\left(mol\right)\\ \Rightarrow m_{HCl}=0,4.36,5=14,6\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Thảo Phương
30 tháng 11 lúc 11:22

1.C

2.B

3. D

4.C

5.A

6.D

7. D

8.\(d_{CH_4/O_2}=\dfrac{16}{32}=0,5\)

=> Chọn B

Bình luận (0)
Thanhlam Saelee
30 tháng 11 lúc 11:04

Giải

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
29 tháng 11 lúc 21:22

Câu 1:

\(m_{CaO(\text {phản ứng})}=\dfrac{50,4}{90\%}=56(g)\\ \Rightarrow n_{CaO}=\dfrac{56}{56}=1(mol)\\ PTHH:CaCO_3\xrightarrow{t^o}CaO+CO_2\\ \Rightarrow n_{CaCO_3}=1(mol)\\ \Rightarrow m_{CaCO_3}=100.1=100(g)\\ \Rightarrow m_{\text {đá vôi}}=\dfrac{100}{90\%}\approx 111,11(g)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
29 tháng 11 lúc 17:29

Bài 5:

Gọi kim loại đó là R thì CTHH oxit KL đó là \(R_2O_3\)

\(M_{R_2O_3}=\dfrac{20,4}{0,22}\approx102(g/mol)\\ \Rightarrow M_R=\dfrac{102-3.16}{2}=27(g/mol)\\ \text {Vậy R là nhôm (Al) và CTHH oxit là }Al_2O_3\)

Bài 6:

\(a,1,5.6.10^{-23}=9.10^{-23}(\text {nguyên tử Cu})\\ b,n_{CaCO_3}=\dfrac{10}{100}=0,1(mol)\\ \text {Số phân tử đá vôi là: }0,1.6.10^{-23}=0,6.10^{-23}\\ c,n_{Al}=\dfrac{12.10^{-23}}{6.10^{-23}}=2(mol)\\ \Rightarrow m_{Al}=2.27=54(g)\\ d,\%_N=\dfrac{14.2}{60}.100\%=\dfrac{140}{3}\%\\ \Rightarrow m_{N}=12.\dfrac{140}{3}\%=5,6(g)\\ \Rightarrow n_{N}=\dfrac{5,6}{14}=0,4(mol)\\ \text {Số nguyên tử N là: }0,4.6.10^{-23}=2,4.10^{-23}\)

Bình luận (1)
Nguyễn Hoàng Minh
29 tháng 11 lúc 9:13

\(n_{BaO}=\dfrac{12.10^{-23}}{6.10^{-23}}=2(mol)\\ \Rightarrow D\)

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)