Bài 20: Tỉ khối của chất khí

nguyen an phu
Xem chi tiết
Yukihira Souma
30 tháng 12 2017 lúc 19:26

a/ Tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với không khí là:
\(d_{A:kk}=\dfrac{M_A}{29}=\dfrac{60}{29}=2\)
b/ Thể tích khí A là:
\(V=22,4.3,54=79,296\left(l\right)\)
Câu c mình không biết làm :V mà 2 câu trên có đúng hay không mình cũng không biết nốt :V

Bình luận (0)
Trần Thảo Minh
Xem chi tiết
Do Minh Tam
16 tháng 6 2016 lúc 18:47

Gọi số mol N2 và O2 lần lượt là x và 2x mol

Tổng nhh=3x mol

mhh=28x+64x=92x gam

Mtb hh=92/330,667 g/mol

Bình luận (0)
qwerty
16 tháng 6 2016 lúc 19:30

dùng đường chéo tính được 

trong A: %O2=60%, %O3=40%

trong B: %H2=80%, %CO=20%

H2+[O]-->H2O
CO+[O]-->CO2

ta có n[O]=n(H2+CO)=nB

trong A: n[O]=2.0,6+3.0,4=2,4mol

-->%mFeS=94,02%

Bình luận (0)
Hà Anh
Xem chi tiết
Trương Nguyệt Băng Băng
1 tháng 7 2016 lúc 21:05

- Khí etilen là C2H4 mà bạn. Còn khí C) là gì? Đó có phải là khí CO?

Bình luận (0)
doan thanh diem quynh
8 tháng 7 2016 lúc 9:35

bn di hc them ha?

hc j ma nhah zu z

Bình luận (0)
Phạm Thị Bích Thảo
Xem chi tiết
Vũ Quỳnh Anh
20 tháng 12 2016 lúc 21:58

→nH2 =11,2/22,4=0,5( mol).→mH2 =2.0,5 = 1 (g)

→nO2=5,6/22,4=0,25(mol)→mO2 =32.0,25=8(g)

→mhỗn hợp =mH2 +mO2 =1+8=9 (g)

 

 

 

Bình luận (0)
Lê Thi Thanh Thao
Xem chi tiết
Lan Vy
26 tháng 7 2016 lúc 15:08

A/ap dung quy tac duong cheo la ra roi

M hh=19.2=38

NO    30                8

                  38

No2   46               8

Vay NO/NO2=1

VNO=VNO2=3,36 lit

Cac cau con lai tuong tu vay

 

Bình luận (0)
Hồng Chiên
Xem chi tiết
Lê Nguyên Hạo
18 tháng 8 2016 lúc 14:39

\(m_A=n.m_A\)

\(\Rightarrow n_A=\frac{V}{22,4}=\frac{5,6}{22,4}=0,25\) (mol)

\(\Rightarrow M_A=dAH_2.MH_2=17.2=34\) (g)

\(\Rightarrow m_A=n.M_A=0,25.34=8,5g\)

Bình luận (2)
Nguyễn Hiền Anh
Xem chi tiết
tran thi phuong
23 tháng 8 2016 lúc 12:28

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Ngọc Nguyễn Ánh
Xem chi tiết
tran thi phuong
23 tháng 8 2016 lúc 12:19

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (1)
Jung Eunmi
23 tháng 8 2016 lúc 16:44

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (1)
Tuấn Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Võ Đông Anh Tuấn
30 tháng 8 2016 lúc 9:23

TL:
a, PTHH:

4P + 5O2 -> 2P2O5

b, 
Theo đề bài ta có:

nP= m/M=6,2 : 31 = 0,2 ( mol )

nO2 = V/22,4 = 8,96: 22,4 = 0,4 ( mol )

Theo PTPƯ ta có :

nP = 4/5nO2= 4/5 * 0,4 = 0,32 mol

-sản phẩm tạo thành là P2O5

Theo PTPƯ ta có :

nP2O5=2/5nO2=2/5 * 0,4 = 0,16 mol

->mP2O5 = n*M = 0,16 * 142 = 22,72 ( g )

Bình luận (1)