Bài 9 : Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Ink Sans
Ink Sans 5 tháng 1 lúc 21:38

- Đinh Bộ Lĩnh (924-979) Dẹp loạn 12 sứ quân. Thống nhất đất nước. Lên ngôi hoàng đế hiệu Đinh Tiên Hoàng. Ông là vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam. Ngoài ra ông còn xây dựng bộ máy nhà nước, phát triển nền kinh tế và văn hoá, nâng cao đời sống của nhân dân

Bình luận (0)
Lê Hoàng Long
Lê Hoàng Long 5 tháng 1 lúc 21:38

Đinh Bộ Lĩnh được tôn là Vạn Thắng Vương. Khi lên làm Vua ông lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng. Ông có công là dẹp loạn 12 sứ quân giải phóng đất nước

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 5 tháng 1 lúc 12:08
Tiêu chíNhà Đinh – Tiền LêNhà Lê
Tổ chức bộ máy nhà nướcChính quyền trung ương đứng đầu là vua, dưới vua có ba ban: ban văn, ban võ, tăng ban.Chính quyền trung ương đứng đầu là vua, dưới vua là 6 bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) và các cơ quan chuyên môn giúp việc
Chính quyền địa phươngChia cả nước thành 10 đạo

- Cả nước chia thành 13 đạo thừa tuyên, mỗi thừa tuyên gồm 3 ti (đô ti, thừa ti, hiến ti)

- Dưới đạo là Phủ, huyện, châu, xã

Nhận xétĐây là nhà nước quân chủ sơ khaiBộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế đạt mức độ cao và hoàn chỉnh
Bình luận (0)
Phương Nguyễn
Phương Nguyễn 3 tháng 1 lúc 13:52

Hoàn cảnh: Đất nước bị chia cắt, loạn lạc        (loạn 12 sứ quân), nhà Tống âm mưu xâm lược.

Bình luận (0)
lenguyenminhhai
lenguyenminhhai 3 tháng 1 lúc 14:00

\(\text{Đất nước bị chia cắt, xảy ra cuộc loạn 12 sứ quân lúc đó nhà Tống nhăm nhe xâm lược Đại Việt.}\)

Bình luận (0)

Nền kinh tế thời Đinh - Tiền Lê có bước phát triển là do các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế của nhà nước như:

- Trong nông nghiệp: tổ chức lễ cày “tịch điền”, khuyến khích nhân dân khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích đất trồng trọt, các công việc trị thủy, bảo vệ sức kéo,…

- Trong thủ công nghiệp: mở một số xưởng thủ công nhà nước, tập trung thợ giỏi trong nước về. Khuyến khích các nghề thủ công cổ truyền phát triển. Do đó, sản phẩm không những tăn về số lượng mà còn tăng cả về chất lượng.

- Thương nghiệp: tạo điều kiện cho thuyền buôn các nước vào nước ta trao đổi buôn bán, đặc biệt là biên giới Việt - Tống, mở mang đường xá, thống nhất tiền tệ,...

Bình luận (0)
Lâm Phương Thanh
Lâm Phương Thanh 29 tháng 12 2020 lúc 22:16

Chủ trương và việc làm của nhà Lý đối với các tù trưởng dân tộc miền núi để lại bài học lịch sử gì đối với nước ta hiện nay?

Việc làm của nhà Lý với các tù trưởng : Gả công chúa và ban tước

Nguyên nhân của việc làm đó : Để tạo chặt chẽ mối khăng khít giữa hai bên .Khi các tộc trưởng đã cưới công chúa tức đã là con rể của vua Lý không thể nào phản bội lại gia đình ,bán rẻ đất nước hay có ý định trỗi dậy được .

Bài học lịch sử : Phải có qua có lại thì mới toại được lòng nhau . Cho đi cái này thì nhận được cái khác .Không có gì là vô giá .Phải hi sinh vì những việc lớn

Bình luận (0)
Ink Sans
Ink Sans 6 tháng 1 lúc 9:44

Đinh Bộ Lĩnh là người đã dẹp loạn 12 sứ quân kết thúc 1000 năm Bắc thuộc . Ông xây dựng và phát triển đất nước. ngoài ra ông còn nâng cao đời sống của nhân dân.

 

Bình luận (0)
Yến Nhi (^3^)
Yến Nhi (^3^) 25 tháng 12 2020 lúc 23:45

Nhận xét: Tổ chức nhà nước còn đơn giản

Bình luận (0)

câu 1:Ngô Quyền có công lao rất to lớn đối với dân tộc ta

+Đặt nên móng cho việc xây dựng chính quyền độc lập

+Chấm dứt hơn 1 nghìn năm Bắc Thuộc

+Mở ra 1 thời đại mới-thời đại độc lập lâu dài cho dân tộc

+giành lại độc lập ,tự do cho dân tộc

+Đem lại chiến thắng vẻ vang cho dân tộc

câu 2:- Lê Hoàn (941-1005) Dẹp loạn Đinh Điền, Nguyễn Bặc và đánh tan quân Tống xâm lược. Lên ngôi xưng vương Lê Đại Hành. Ông là người có công mở mang nước Đại Cồ Việt lúc bấy giờ

câu 3 tự làm

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN