Bài 5: Thực hành: Xác định độ PH của đất bằng phương pháp so màu

Trương Thị Huyền Diệu
9 tháng 10 2019 lúc 21:39

Đất chua có hại cho cây trồng: làm cho đất bị bạc màu, cây sinh trưởng pt chậm ko có năng xuất cao

Bình luận (0)
Nguyễn Xuân Huy
18 tháng 11 2018 lúc 20:49

- Người ta thường dùng các biện pháp sau đây:

+ Bón vôi.

+ Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.

Theo mk là thế! Chúc bn học tốt nha!!!

Bình luận (0)
bé Cherry
12 tháng 10 2018 lúc 19:29

Độ pH=7 là đất trung tính

Bình luận (0)
Nguyễn Thế Minh Chiến
14 tháng 9 2018 lúc 19:29

sgk công nghệ

Bình luận (0)
ncjocsnoev
27 tháng 4 2016 lúc 22:18

Độ phì của đất là nơi cung cấp nhiệt , khí , nước , và chất dinh dưỡng cho thực vật sinh trưởng và phát triển.
 

Bình luận (0)
Dung Hoàng Dung
17 tháng 10 2017 lúc 20:29

Vì sao cần sử dụng đất hợp lí?

-Nước ta có tỉ lệ dân số cao nên nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng.

-Diện tích đất trồng có hạn

=> Vì vậy cần phải sử dụng đất 1 cách hợp lí

Các biện pháp cải tạo và bảo và bảo vệ đất:

- Cày sâu bừa kĩ, bón phân hữu cơ.

- Làm ruộng bấc thang.

- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh.

- Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.

- Bốn vôi.

Bình luận (1)
Trần Thiên An
30 tháng 11 2017 lúc 21:34

*Do dân số tăng nhanh,đất trồng có hạn nên ta cần phải sử dụng đất hợp lí

*Biện pháp

- Thâm canh tăng vụ

- Không bỏ đất hoang

- Chọn cây trồng phù hợp với đất

- Vừa sử dụng vừa cải tạo đất

Bình luận (0)
Trần Thiên An
30 tháng 11 2017 lúc 21:36

Tớ sửa lại nha,cậu cứ theo vở ghi của tớ

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN